Alimenty Białystok

Alimenty to świadczenia pieniężne, które po rozwodzie płaci jeden z małżonków na dziecko bądź drugiego małżonka. Mimo że obowiązek uiszczania alimentów może wywoływać frustrację u niektórych osób, w określonych przypadkach brak takich świadczeń mógłby wpłynąć negatywnie na poziom życia dziecka i byłego małżonka. Warto nadmienić, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje z mocy prawa w momencie, gdy dziecko stanie się pełnoletnie. Ważne jest to, by małoletni mógł utrzymać się samodzielnie. W przypadku niepełnosprawności lub ciężkiej choroby uniemożliwiającej podjęcie pracy, rodzic jest zobligowany do płacenia alimentów do końca życia.

W konkretnych sytuacjach o świadczenia alimentacyjne również może się ubiegać były małżonek. Dotyczy to następujących przypadków:

  • na skutek rozwodu sytuacja materialna jednego małżonka pogorszy się na tyle, że będzie on żyć w ubóstwie, przy czym nie posiada on pracy, majątku, emerytury, renty, a jego sytuacja nie ulegnie zmianie ze względu na chorobę czy wiek,
  • rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka.

Kancelaria radcy prawnego – Białystok

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk od lat specjalizuje się w sprawach rozwodowych, dotyczących separacji czy alimentów. Jej usługi obejmują m.in.:

  • konsultację prawną w celu zapoznania się z sytuacją Klienta, ustalenia najlepszej strategii działania i możliwych rozwiązań prawnych,
  • przygotowywanie pism procesowych oraz wniosków dotyczących zwiększenia, obniżenia bądź uzyskania alimentów,
  • negocjacje ze stronami,
  • udział w rozprawach sądowych,
  • reprezentowanie Klienta przed sądem,
  • pomoc prawną w przypadku problemów z egzekucją świadczeń alimentacyjnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów? Niezależnie od tego, czy chcesz ustalić wysokość alimentów, czy je zakwestionować, skorzystaj z usług doświadczonego radcy prawnego. Już dzisiaj skontaktuj się z kancelarią radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Prawo administracyjne