Alimenty Białystok

Alimenty to świadczenia pieniężne, które po rozwodzie płaci jeden z małżonków na dziecko bądź drugiego małżonka. Mimo że obowiązek uiszczania alimentów może wywoływać frustrację u niektórych osób, w określonych przypadkach brak takich świadczeń mógłby wpłynąć negatywnie na poziom życia dziecka i byłego małżonka. Warto nadmienić, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje z mocy prawa w momencie, gdy dziecko stanie się pełnoletnie. Ważne jest to, by małoletni mógł utrzymać się samodzielnie. W przypadku niepełnosprawności lub ciężkiej choroby uniemożliwiającej podjęcie pracy, rodzic jest zobligowany do płacenia alimentów do końca życia.

W konkretnych sytuacjach o świadczenia alimentacyjne również może się ubiegać były małżonek. Dotyczy to następujących przypadków:

 • na skutek rozwodu sytuacja materialna jednego małżonka pogorszy się na tyle, że będzie on żyć w ubóstwie, przy czym nie posiada on pracy, majątku, emerytury, renty, a jego sytuacja nie ulegnie zmianie ze względu na chorobę czy wiek,
 • rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka.

Kancelaria radcy prawnego – Białystok

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk od lat specjalizuje się w sprawach rozwodowych, dotyczących separacji czy alimentów. Jej usługi obejmują m.in.:

 • konsultację prawną w celu zapoznania się z sytuacją Klienta, ustalenia najlepszej strategii działania i możliwych rozwiązań prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz wniosków dotyczących zwiększenia, obniżenia bądź uzyskania alimentów,
 • negocjacje ze stronami,
 • udział w rozprawach sądowych,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • pomoc prawną w przypadku problemów z egzekucją świadczeń alimentacyjnych.

Ustalanie wysokości alimentów

Ustalanie wysokości alimentów jest kluczowym etapem w procesie alimentacyjnym. Zależy ona od wielu czynników, które są brane pod uwagę przez sąd lub ustalane w porozumieniu między stronami. Poniżej przedstawiam najważniejsze kryteria.

 • Potrzeby uprawnionego – sąd uwzględnia koszty związane z utrzymaniem, edukacją, opieką zdrowotną i innymi aspektami życia osoby uprawnionej do alimentów.
 • Możliwości zarobkowe zobowiązanego – analiza sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, uwzględniająca jej dochody, majątek oraz inne źródła przychodów.
 • Standard życia – sąd może przyjąć, że standard życia osoby małoletniej musi być taki sam, jak przed rozpadem małżeństwa.
 • Wiek i stan zdrowia stron –  w przypadku alimentów na rodziców sąd może uwzględnić ich wiek oraz stan zdrowia podczas ustalania wysokości alimentów.
 • Inne zobowiązania finansowe – sąd może wziąć pod uwagę inne zobowiązania finansowe zobowiązanego, takie jak kredyty, długi czy np. alimenty na inne dzieci.

W jaki sposób oblicza się wysokość alimentów?

W przypadku sądowego orzeczenia o alimentach sąd sprawdza koszty finansowe, związane z codziennymi wydatkami, jakie ponosiły obie ze stron. Można do nich zaliczyć między innymi: oświadczenia o dochodach, wydatkach i majątku, a także dowody dotyczące potrzeb uprawnionego.

Gdy obie strony zgodzą się zawrzeć porozumienie alimentacyjne, mogą wspólnie ustalić wysokość alimentów, biorąc pod uwagę powyższe kryteria. Porozumienie powinno być zawarte na piśmie, w niektórych sytuacjach musi zostać również zatwierdzone przez sąd.

Kiedy warto skorzystać z usług radcy prawnego?

W przypadku spraw o alimenty skorzystanie z usług radcy prawnego może okazać się bardzo pomocne. Warto skontaktować się ze mną, gdy:

 • strona nie chce zgodzić się na porozumienie alimentacyjne – pomagam w negocjacjach,
 • wysokość alimentów ma ulec zmianie – reprezentuję moich klientów, przygotowuję odpowiednie pisma i sporządzam dokumenty,
 • w celu uzyskania porady prawnej – specjalizuję się w prawie rodzinnym, doradzam klientom, przedstawiam im najlepsze rozwiązania oraz ich prawa i obowiązki,
 • strona nie chce płacić alimentów.

Prowadzę również sprawy sądowe i reprezentuję klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach o alimenty. Świadczę kompleksowe usługi prawne.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów? Niezależnie od tego, czy chcesz ustalić wysokość alimentów, czy je zakwestionować, skorzystaj z usług doświadczonego radcy prawnego. Już dzisiaj skontaktuj się z kancelarią radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Prawo administracyjne