Prawo pracy Białystok

Prawo pracy to zbiór norm, który reguluje wszystkie sprawy dotyczące stosunku pracy. Określa ono obowiązki i prawa pracowników oraz pracodawców. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowania umów o pracę i cywilnoprawnych. Ponadto, formułuję wnioski, sporządzam odpowiednią dokumentację i reprezentuję klientów przed sądem pracy. Moja kancelaria mieści się w Białymstoku.

W ramach świadczenia usług z zakresu prawa pracy zajmuję się w szczególności:

  • bieżącym doradztwem prawnym związanym ze stosunkiem pracy ze stron pracownika i pracodawcy,
  • przygotowaniem regulaminów pracy,
  • pomocą prawną w rozwiązywaniu wszelkich sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • doradztwem oraz reprezentowaniem w sprawach o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbingiem w zatrudnieniu ze strony pracownika i pracodawcy,
  • przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Prawo pracy – pomoc radcy prawnego 

Celem mojej pracy jest optymalizacja dokumentacji z zakresu prawa pracy do wymogów prawa oraz potrzeb typowo biznesowych. Zapewniam przedsiębiorcom bieżącą i profesjonalną obsługę prawną. Udzielam również pomocy prawnej obcokrajowcom, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie w Polsce. Gwarantuję indywidualne podejście do każdej sprawy.  

Zachęcam do kontaktu ze mną. Zapraszam do skorzystania z moich usług. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych