Reprezentowanie klientów Białystok

Kancelaria prawna z Białegostoku oferuje kompleksową obsługę prawną, która obejmuje etap przedsądowy, reprezentowanie klientów indywidualnych i przedsiębiorców przed sądami i organami administracji, a także etap egzekucyjny. W ramach usługi radca prawny udzieli doradztwa i wsparcia w zakresie różnych gałęzi prawa, w tym rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, pracy czy administracyjnego. Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk pomoże w zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji, przygotowaniu odpowiednich wniosków czy pism oraz ustaleniu indywidualnej strategii działania. Doświadczenie procesowe w występowaniu przed sądami czy organami, umożliwia uzyskanie jak najkorzystniejszego wyniku dla klienta.

Prawo administracyjne

Usługi zastępstwa procesowego

Świadczenie usług zastępstwa procesowego, czyli reprezentowanie interesów klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, prokuraturami i innymi organami państwowymi, jest jedną z głównych funkcji pełnomocników, np. radców prawnych. Korzystanie z profesjonalnych usług prawniczych daje pewność rzetelnego wypełnienia wszelkich obowiązków i faktycznej obrony przysługujących stronie praw.

Należy podkreślić, że obecne przepisy prawne zawierają szereg formalnych wymogów, różnych obostrzeń czy też terminów, których należy bezwzględnie przestrzegać. Niestety, wskutek pozornie błahych zaniedbań, można przegrać sprawę w sądzie.

Co do zasady, każdy uczestnik postępowania sądowego może reprezentować swoje interesy samodzielnie, to znaczy nie korzystać z usług pełnomocnika. Dla osób, które na co dzień nie mają jednak kontaktu z proceduralną i formalną stroną prawa, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik zatroszczy się o przygotowanie wszystkich etapów postępowania, wesprze wiedzą oraz doświadczeniem.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy pełnomocnika?

Znajomość przepisów prawnych znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego dla danej strony wyroku. Ponadto, należy podkreślić, że przygotowanie odpowiedniej strategii działania najczęściej przyspiesza też rozwiązanie toczącej się sprawy.

Co więcej, skorzystanie z usług pełnomocnika pozwala także uniknąć konsekwencji, jakie mogą wynikać z błędnie sformułowanych przed sądem wniosków, jak również uniknąć obciążenia kosztami całego postępowania.

Dodatkowo, należy również podkreślić, że obowiązujące przepisy dają wiele możliwości w zakresie zabezpieczenia roszczeń czy składania wniosków dowodowych. Osoby, które nie korzystają z usług pełnomocnictwa, mogą nie zdawać sobie sprawy z przysługujących im możliwości prawnych.

Klienci, którzy zdecydują się na usługi reprezentacji ich interesów przed sądem, mają również możliwość skorzystania z mojego pełnego i stałego doradztwa na wszystkich etapach prowadzonego postępowania sądowego.

Reprezentowanie klientów – kancelaria w Białymstoku

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje reprezentowanie klientów z Białegostoku i okolicznych miejscowości w następujących sprawach:

  1. Prawo rodzinne i opiekuńcze – dotyczy spraw o rozwód, separację, alimenty (podwyższenie, obniżenie, ustalenie), kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
  2. Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pozew o zachowek, unieważnienie testamentu, odrzucenie spadku.
  3. Prawo cywilne – m.in. odszkodowanie i zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, eksmisja, zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy o zapłatę, sporządzanie projektów umów.
  4. Prawo gospodarcze – dotyczy sporów między przedsiębiorcami, postępowania rejestrowego w KRS, to również sporządzanie projektów umów oraz stała obsługa prawna przedsiębiorstw.
  5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, ustalenie stosunku pracy, mobbing.
  6. Prawo administracyjne – sprawy związane są z gospodarką nieruchomości, budownictwem czy ochroną środowiska.

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk – Białystok

Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk oferuje profesjonalną obsługę prawną. Do każdej sprawy podchodzi rzetelnie i z zaangażowaniem, chroniąc interesy klienta. Jeżeli potrzebujesz doradztwa i wsparcia doświadczonego radcy prawnego, zdecyduj się na usługi kancelarii z Białegostoku. Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk pomoże na wszystkich etapach postępowania, począwszy od skompletowania niezbędnej dokumentacji, po złożenie pozwu, odwołania czy skargi, kończąc na reprezentowaniu klientów przed sądem, organem administracji lub komornikiem. Już dziś umów się na konsultacje.