Sporządzanie skarg Białystok

W sytuacji niezadowolenia z decyzji wydanej np. przez organ administracji publicznej i wyczerpania innych środków odwoławczych, istnieje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W określonych przypadkach sąd może odrzucić skargę:

 • skarga nie zostanie złożona w wyznaczonym terminie,
 • wnioskodawca nie uzupełni brakujących informacji w piśmie przed upływem określonego terminu,
 • jedna ze stron nie ma zdolności sądowej,
 • podmiot składający skargę nie ma zdolności procesowej,
 • brak uiszczenia należnej opłaty sądowej w konkretnym terminie.

Skarga – co powinna zawierać?

W piśmie powinny się znaleźć następujące informacje i określone dokumenty:

 • oznaczenie sądu,
 • dane osobowe stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • osnowa wniosku,
 • podpis strony lub pełnomocnika,
 • wymienione załączniki,
 • pełnomocnictwo, jeśli skargę składa pełnomocnik,
 • odpisy skargi i załączników,
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu bądź czynności,
 • oznaczenie organu, którego dotyczy skarga,
 • określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,
 • uzasadnienie.

Brak określonych przesłanek w skardze, może prowadzić do jej odrzucenia. Aby tego uniknąć, należy skorzystać z pomocy pełnomocnika, który orientuje się w przepisach prawa.

Sporządzanie skarg – kancelaria w Białymstoku

Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną czy właścicielem firmy, jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporządzania skarg oraz reprezentacji przed Sądem, skorzystaj z usług doświadczonego pełnomocnika.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje również:

 • rzetelne zapoznanie się ze sprawą,
 • wniesienie pisma,
 • reprezentowanie klienta przed sądem

Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, profesjonalnie i z zaangażowaniem. Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu pomoże klientowi na każdym etapie postępowania. Już dziś umów się na konsultację.

Prawo administracyjne