Prawo gospodarcze Hajnówka

Prawo gospodarcze reguluje funkcjonowanie stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, czyli osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi podmiotami, w zakresie prowadzonych przez nich działalności gospodarczej, np. jednoosobowej firmy lub spółki. Udzielam wszelkiej pomocy prawnej związanej ze sprawami podlegającymi prawu gospodarczemu, nie tylko w kontekście cywilnoprawnym, ale również postępowań rejestrowych. Sporządzam umowy, pisma i dokumentację. Do moich zadań należy również formułowanie wniosków. Reprezentuję także moich klientów przed sądami każdej instancji. Prowadzę filię kancelarii w Hajnówce.

Do moich zadań należy głównie:

  • przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów,
  • udział w negocjacjach biznesowych,
  • reprezentowanie firm na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz organami i sądami administracyjnymi,
  • weryfikacja zapisów zawartych w umowie,
  • pomoc w zakładaniu i rozwiązywaniu działalności gospodarczej,
  • stała obsługa prawna przedsiębiorców (spółek oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
  • obsługa organów podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • pomoc podczas postępowania egzekucyjnego,
  • licytacje komornicze.

Zakładanie firmy i stała obsługa podmiotów gospodarczych 

Świadczę kompleksową pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej, czyli spółek handlowych oraz firm jednoosobowych. Przygotowuję regulamin i statut firmy, dokumentację majątku, umowy, a także objaśniam krok po kroku, w jaki sposób zarejestrować podmiot gospodarczy. Ponadto, przedstawiam klientom najlepszą formę prowadzenia działalności. 

W ramach usług zajmuję się też kompleksową obsługą wszystkich podmiotów gospodarczych. Do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny, zapewniam dyskrecję i fachową pomoc.  

Zapraszam serdecznie do kontaktu i skorzystania z moich usług.

Prawo gospodarcze