Separacje Hajnówka

Separacja to czas na przemyślenia i podjęcie decyzji, czy nadal chce się z kimś być, czy jedynym wyjściem jest rozstanie. Możliwość spojrzenia na związek z dystansem ma kluczowe znaczenie w sytuacji zupełnego, lecz nie trwałego rozkładu pożycia. Dlaczego? Ponieważ w przeciwieństwie do rozwodu, separacja jest procesem odwracalnym, a więc można ją znieść.

Separacja orzekana jest przez sąd, jeśli między małżonkami doszło do wygaśnięcia więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Wówczas sąd musi również ustalić władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi oraz wysokość kosztów ich wychowania i utrzymania. Małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Skutki prawne separacji to:

 • powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • uchylenie domniemania, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie separacji jest mąż matki,
 • niemożliwość dziedziczenia ustawowego,
 • wzmianka o separacji w akcie małżeństwa.
Prawo administracyjne

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk – Hajnówka

Jeśli przechodzisz przez separację, potrzebujesz pomocy doświadczonego radcy prawnego, który zrozumie złożoność sytuacji. Paulina Pikulińska – Bołtromiuk ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących separacji. Od wielu lat uczestniczy w rozprawach sądowych, pomaga Klientom w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji czy zbieraniu dowodów. Jej pomoc jest nieoceniona na każdym etapie procesu o separację. Aby uzyskać sprawiedliwą ugodę i chronić prawa Klienta, opracuje sprawdzoną strategię działania. 

Separacja – kiedy może być orzeczona?

Separacja jest orzekana przez sąd w momencie, kiedy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli między stronami ustały więzi gospodarcze, uczuciowe oraz fizyczne. Rozkład ten nie jest natomiast określany jako trwały. Małżonkowie, którzy decydują się na separację, mogą zatem do siebie wrócić w każdej chwili. Separacja jest orzekana zwykle w sytuacji, gdy nie zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Należy jednak pamiętać, że sąd nie orzeknie o separacji, jeżeli miałaby ona w negatywny sposób wpłynąć na małoletnie dzieci małżonków oraz gdy takowe orzeczenie byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Skutki orzeczenia separacji

W wielu przypadkach skutki orzeczenia separacji są takie same jak w przypadku rozwodu, istnieje jednak kilka różnic, które przewiduje Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.

 • Strony, które pozostają w separacji, są zobowiązane do między innymi wzajemnej pomocy finansowej czy też opieki podczas choroby, w momencie, kiedy przemawiają ku temu względy słuszności. Obowiązek ten ustaje podczas orzeczenia przez sąd rozwodu.
 • Małżonek, który jest w separacji, nie może ponownie wyjść za mąż czy też ożenić się, jak również nie ma prawa do zmiany nazwiska.
 • W momencie orzeczenia o separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nie da się jej zmienić na drodze umowy. Dopiero po zniesieniu separacji przez sąd pomiędzy małżonkami następuje na nowo ustawowy ustrój majątkowy.
 • Podobnie, jak w przypadku rozwodu, sąd podczas orzekania o separacji może nałożyć na jednego z małżonków obowiązek świadczenia alimentacyjnego. Wysokość świadczenia jest zazwyczaj uzależniona od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązań jednej ze stron. W przypadku separacji nie ma jednego określonego terminu trwania obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że dopiero sąd podczas zniesienia separacji lub w momencie orzekania o rozwodzie małżeństwa, znosi obowiązek alimentacyjny.
 • Podczas orzekania o separacji sąd reguluje również sprawy związane z opieką nad dziećmi. Podobnie, jak w przypadku rozwodu, systematyzowane są sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi, alimentów oraz władzy rodzicielskiej.

Separacje – filia kancelarii w Hajnówce

Twoje małżeństwo jest na krawędzi? Rozważasz separację? Jeżeli doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, potrzebujesz najlepszej reprezentacji prawnej, jaką możesz uzyskać. Skorzystaj z usług radcy prawnego z Hajnówki. Paulina Pikulińska – Bołtromiuk od lat pomaga Klientom w sprawach rodzinnych, także w tych dotyczących separacji czy rozwodów. Zajmuje się nie tylko przygotowywaniem odpowiednich pism (wniosek o separację czy podział majątku) oraz wnoszeniem wniosków do sądu, lecz także:

 • konsultacją prawną, podczas której dokładnie wyjaśni Klientowi możliwe rozwiązania oraz konsekwencje prawne spowodowane separacją małżeńską,
 • negocjacjami z drugą stroną w celu ustalenia kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi czy korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • reprezentowaniem przed sądem. 

Separacja to bardzo stresujące przeżycie, dlatego wsparcie oraz profesjonalne doradztwo radcy prawnego jest niezwykle ważne. Nie musisz przechodzić przez ten trudny czas sam. Skontaktuj się z kancelarią radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk już dziś.