Przygotowywanie regulaminów pracy Hajnówka

Regulamin pracy jest dokumentem, który ustala warunki pracy, w tym organizację i porządek pracy. Określa też zobowiązania oraz prawa zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dokument ten pełni funkcję wewnątrzzakładowego kodeksu pracy. Zapisy w nim zawarte mogą stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń pracowniczych. Dają również możliwość pracodawcy do egzekwowania od pracowników obowiązku pracy oraz wykonywania określonych poleceń. Warto jednak pamiętać, że dokument ten nie może zawierać postanowień, które są mniej korzystne dla pracowników niż powszechnie obowiązujące reguły prawne. W taki sposób sporządzony regulamin pracy nie będzie miał znaczenia prawnego.

Jako doświadczony radca prawny od wielu lat zajmuję się przygotowywaniem, opiniowaniem, ale również analizą regulaminów pracy zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Prowadzę filię mojej białostockiej kancelarii w Hajnówce.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający powyżej 50 osób (również tych w niepełnym wymiarze godzin) jest zobowiązany do sporządzenia regulaminu pracy. Osoby prowadzące mniejsze firmy, nie muszą się decydować na napisanie tego dokumentu, jednak jest to rozwiązanie bardzo przydatne. Przykładowy regulamin pracy powinien zawierać, takie informacje jak:

  • organizacja czasu pracy,
  • określone narzędzia, jakie potrzebne są do wykonywania pracy,
  • okres rozliczeniowy, system pracy,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
  • sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do firmy, usprawiedliwianie nieobecności.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Prawo administracyjne