Rozwody Białystok

Rozwód to definitywne rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego lub dwóch małżonków. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), warunkiem koniecznym do orzeczenia rozwodu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Można wyróżnić dwa typy rozwodów:

  • z orzeczeniem o winie jednego lub dwóch małżonków – w takiej sytuacji sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na osobę, przez którą dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego,
  • bez orzekania o winie – obie strony dochodzą do porozumienia i zrzekają się roszczeń.

Rozwód – Białystok

Rozwód to niezwykle stresujący i trudny moment. W związku z tym warto wybrać odpowiedniego pełnomocnika, który pomoże przejść przez poszczególne etapy sprawy, mając na uwadze przede wszystkim dobro swojego Klienta. Jeżeli właśnie przechodzisz przez trudny rozwód, skorzystaj ze wsparcia Kancelarii Radcy Prawnego. Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk, która posiada niezbędną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w sprawach sądowych, dzięki czemu doprowadzi do rozwiązania małżeństwa na warunkach Klienta, a także pomoże w załatwieniu różnych formalności związanych z zakończeniem związku małżeńskiego. Swoje usługi świadczy na terenie Białegostoku oraz w okolicznych miejscowościach.

Rozwody – kancelaria z Białegostoku

Korzystając z Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk możesz mieć pewność, że każda sprawa zostanie przeprowadzona z należytą starannością i profesjonalizmem. Twój pełnomocnik skupi się nie tylko na problemie, lecz także na znalezieniu najlepszego rozwiązania. Ponadto w trakcie rozprawy rozwodowej służy wsparciem i doradztwem.

Rozwód bez orzekania o winie

Aby sprawa rozwodowa mogła zostać przeprowadzona szybko, a także bez świadków, warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie. Oczywiście stanowisko obu stron musi być zgodne co do jak najszybszego rozwiązania małżeństwa. Warto podkreślić, że rozwód bez orzekania o winie nie tylko wpływa korzystnie na szybkość rozprawy, ale często także na koszty całego procesu, które są w takiej sytuacji znacząco niższe.

Dużą zaletą przeprowadzania rozwodu za porozumieniem stron jest również fakt, że małżeństwo może zostać rozwiązane już na pierwszej rozprawie. Jeśli tylko obie strony złożą odpowiednie oświadczenie, potwierdzające chęć rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, a dodatkowo nie posiadają oni dzieci i są zgodni do wszystkich pozostałych kwestii, dotyczących ich małżeństwa.

Rozwód z orzekaniem o winie

W trakcie przeprowadzania procesu rozwodowego jednym z ważniejszych aspektów dla sądu jest ustalenie tego, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Należy podkreślić natomiast, że winę zawsze ponosi ten małżonek, który dokonał naruszeń obowiązków małżeńskich. Sąd natomiast nie rozróżnia winy mniejszej oraz większej. W trakcie procesu sąd może orzec o winie jednej ze stron lub też orzec o winie obojga małżonków.

Warto zatem pamiętać, że wniesienie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy jedna osoba rzeczywiście jest winna rozpadowi małżeństwa. Takie rozstrzygnięcie sprawy niesie ze sobą określone konsekwencje. Gdy po rozwodzie sytuacja finansowa osoby niewinnej ulegnie pogorszeniu, może ona wnioskować o przyznanie jej alimentów. Takie alimenty są nieograniczone czasowo.

Utrata prawa alimentacyjnego następuje dopiero w momencie, gdy strona ta wejdzie w nowy związek małżeński. Podejmując decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego, warto zdecydować się na profesjonalną pomoc. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Indywidualne podejście do Klienta, profesjonalizm i dyskrecja to atuty radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk.

Zachęcam do kontaktu.

Prawo administracyjne