Prawo cywilne

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk udzieli Państwu doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Jej białostocka kancelaria prawna zajmuje się w szczególności sprawami:

Zasiedzenia nieruchomości

Służebności gruntowych, osobistych oraz drogi koniecznej

O ochronę własności i posiadania

Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zniesienia współwłasności

Sporządzania, opiniowania i negocjacji umów

O zapłatę

Dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy

Postępowania egzekucyjnego

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Reprezentowania klientów na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

Sprawy cywilne

– fachowa pomoc radcy prawnego

Prawo cywilne jest bardzo szeroką dziedziną prawa, regulującą najczęściej stosunku między podmiotami równorzędnymi. Sprawy cywilne to najczęściej sprawy z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o służebność sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości. Prawo cywilne to także prawo zobowiązań. Często pomoc prawnika pomaga uniknąć przykrych konsekwencji związanych z podpisaniem niekorzystnej umowy. Kancelaria prawna pomoże Państwu zweryfikować zapisy umów powszechnie funkcjonujących w obrocie prawnych np. umowa kupna sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa dostawy towarów i usług. Otrzymają Państwo fachową pomoc także przy sporządzaniu umowy, opinii prawnych czy negocjacjach.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

– kto korzysta z usług kancelarii z Białegostoku i filii kancelarii w Hajnówce?

Moja kancelaria w Białymstoku oferuje wsparcie także w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Należy zaznaczyć, że wybór rzetelnego prawnika zwiększa Państwa szanse na uzyskanie satysfakcjonującej kwoty. Szkoda na mieniu, wypadek przy pracy, wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby, różnorodne szkody osobowe – niezależnie od tego czego dotyczy Państwa sprawa, precyzyjnie przeanalizuję dany przypadek, a następnie zaplanuj najkorzystniejszy sposób postępowania. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania związane z pomocą prawną dot. odszkodowań i zadośćuczynień.

Prawo cywilne