Postepowania egzekucyjne Białystok

Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte przeciwko dłużnikowi zarówno z urzędu, jak i na wniosek wierzyciela. Jest to proces, prowadzony na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, polegający na zastosowaniu środków przymusu wobec dłużnika, w celu wypełnienia przez niego świadczeń przysługujących wierzycielowi. Podstawą postępowania jest wniosek, który wskazuje, jakie świadczenie musi wypełnić dłużnik. Proces ten musi również określać sposoby egzekucji, a także zawierać dowody, na podstawie których wierzyciel ma prawo do określonego żądania.

W ramach usług świadczę kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniem egzekucyjnym. Doradzam, sporządzam odpowiednie wnioski oraz mogę również reprezentować moich klientów przed sądami I i II instancji. Moja kancelaria znajduje się w Białymstoku. Obsługuję również klientów okolicznych miejscowości.

Sposoby egzekucji

W postępowaniach egzekucyjnych można wykorzystywać różne składniki majątkowe dłużnika. Należą do nich, między innymi nieruchomości, np. domy, firmy, mieszkania oraz ruchomości, czyli sprzęt RTV. Najczęściej jednak zajęciu podlegają różne aktywa finansowe, np. rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę. Nie wszystkie jednak składniki majątkowe mogą zostać zajęte dłużnikowi. Należy pamiętać, że kodeks prawa cywilnego zabezpiecza dłużnika w taki sposób, aby miał on zapewniony godny byt. Egzekucji nie podlegają, np. świadczenia alimentacyjne, rodzinne, przedmioty, które mają dla niego dużą wartość.

Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym nie należą do najłatwiejszych, w niektórych przypadkach mogą one trwać nawet do kilku lat. Przed wszczęciem postępowania trzeba uzyskać też wiarygodne informacje, dotyczące majątku dłużnika. Udzielam fachowej pomocy prawnej na każdym etapie windykacji. Działam zarówno na zlecenie wierzycieli, jak i dłużników.

Zapraszam do współpracy z moją kancelarią radcy prawnego.

Prawo administracyjne