Umowa o prace Hajnówka

W treści umowy o pracę powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia. Dzięki temu pracownik będzie miał szansę dokładnie się z nimi zapoznać. Nie oznacza to jednak, że umowa będzie nieważna w przypadku braku części uzgodnionych między stronami warunków. Zgodnie z obowiązującymi normami prawa pracy, w umowie wystarczy podać najistotniejsze elementy, takie jak:

 • strony umowy (pracodawca i pracownik),
 • data zawarcia umowy o pracę,
 • warunki pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • rodzaj umowy (na czas określony, okres próbny, zastępstwo) – jeśli pracownik zawiera umowę terminową.

W umowie o pracę warto również zawrzeć następujące informacje:

 • rodzaj pracy (zawód, zakres wykonywanych przez pracownika czynności, stanowisko pracy),
 • miejsce wykonywania pracy – w przypadku, gdy pracownik ma stałe miejsce pracy, będzie to siedziba firmy; jeżeli jednak czynności wymagają przemieszczania się i przebywania w różnych miejscach oddalonych od zakładu pracy, wówczas będzie to obszar poza siedzibą firmy,
 • wymiar czasu pracy – informacja na temat tego, czy jest to praca na pełny etat, czy w niepełnym wymiarze godzin.

Umowy o pracę – filia kancelarii w Hajnówce

Aby umowa o pracę była zgodna z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej. Dzięki temu unikniemy sporów, a przedsiębiorca oszczędzi czas i nerwy związane z samodzielnym sporządzeniem treści umowy. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk zajmuje się również analizą umów o pracę na czas określony i nieokreślony. W ten sposób osoba podejmująca zatrudnienie w danej firmie ma szansę zapoznać się dokładnie z warunkami określonymi w umowie oraz uniknąć ewentualnych problemów wynikających z jej zawarciem.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje także:

 • negocjowanie w imieniu klienta jak najlepszych warunków umowy,
 • reprezentowanie klientów przed sądem pracy,
 • doradztwo i pomoc prawną w sprawach dotyczących naruszenia przez pracodawcę przepisów wypowiedzenia umowy o pracę,
 • doradztwo i pomoc prawną, w tym analizę umów o zakazie konkurencji.

Jeśli do rozwiązania umowy doszło niezgodnie z prawem bądź wypowiedzenie było nieuzasadnione, klient może odwołać się od tej decyzji do sądu. Po rozpatrzeniu odwołania, pracownik może zostać przywrócony do pracy lub może otrzymać odszkodowanie.

Sprawy dotyczące umowy o pracę bywają złożone, dlatego warto skorzystać z pomocy i doradztwa prawnego doświadczonego pełnomocnika. Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk pomoże sporządzić umowy o pracę, zrozumieć wszystkie informacje zawarte w umowie, a także wesprze klienta na różnych etapach postępowania sądowego. Nie czekaj, już dziś umów się na konsultacje!

Prawo administracyjne