Podział majątku Białystok

Po zawarciu związku małżeńskiego, wszystkie nabyte i zgromadzone w tym czasie rzeczy materialne wchodzą w skład majątku wspólnego. Również wynagrodzenie za pracę czy różnego rodzaju świadczenia socjalne będą stanowiły jeden ze składników majątku obojga małżonków. Do majątku osobistego można natomiast wliczyć:

  • przedmioty majątkowe otrzymane w ramach darowizny, zapisu czy spadku,
  • rzeczy nabyte przed ślubem,
  • prawa autorskie i inne prawa twórcy,
  • odszkodowanie za uszkodzenie ciała czy zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty przyznanej małżonkowi z powodu częściowej bądź całkowitej niezdolności do podjęcia pracy),
  • rzeczy osobistego użytku.

Podczas postępowania, należy ustalić wszystkie składniki majątku wspólnego i osobistego poszczególnych małżonków. Nie zawsze jest to proste. Zdarza się, że strony nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii własności konkretnych rzeczy. Sprawa o podział majątku to stresujący i trudny czas, dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta, który pomoże w podziale majątku. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk od wielu lat specjalizuje się w sprawach rodzinnych, nie tylko dotyczących separacji czy rozwodu, lecz także alimentów i podziału majątku.

Podział majątku – kancelaria z Białegostoku

Samodzielne przejście przez sprawy majątkowe po rozwodzie jest bardzo trudne. Proces ten może być zarówno emocjonalnie, jak i finansowo wyczerpujący. Z odpowiednią kancelarią prawną po swojej stronie, możesz być pewien, że podział majątku przebiegnie szybciej, a uzyskane rezultaty będą satysfakcjonujące.

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk weźmie udział w negocjacjach pomiędzy małżonkami w celu osiągnięcia kompromisu. Jeśli jednak zawarcie umowy odnośnie podziału majątku nie będzie możliwe ze względu na brak współpracy między stronami, pomoże w złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego. W ramach obsługi prawnej mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk ustali wraz z Klientem indywidualny plan działania i strategię. Dzięki doświadczeniu, niezbędnej wiedzy w obszarze spraw rodzinnych oraz sprawdzonym metodom, uzyskany wynik może okazać się korzystny dla Klienta. 

Zależy Ci na sprawiedliwym podziale majątku? Chcesz zaoszczędzić czas i nerwy? Skorzystaj z usług kancelarii radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk z Białegostoku, która specjalizuje się w sprawach rozwodowych i o podział majątku. Nie czekaj, już dzisiaj umów się na wizytę.

Prawo administracyjne