Prawo rodzinne Hajnówka

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest szeroką gałęzią prawa obejmującą między innymi sprawy o alimenty, kontakt z dziećmi, rozwód i separację, ustalenie ojcostwa czy też ubezwłasnowolnienie. Prowadzę filię mojej kancelarii w Hajnówce, zajmuję się udzielaniem pomocy oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W szczególności prowadzę sprawy o:

  • rozwód i separację – unieważnienie małżeństwa, rozwód za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie, analiza sytuacji prawnej i faktycznej klientów,
  • alimenty – ustalenie alimentów, podwyższenie lub też obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, sporządzanie zestawów kosztów utrzymania dziecka, uczestnictwo w mediacjach,
  • kontakty z dzieckiem – uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie, powierzenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie – sporządzenie pozwu, kompletowanie dowodów,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
  • podział majątku wspólnego małżonków.

W każdej z powyższych spraw mogę reprezentować klientów przed sądami wszystkich instancji, sporządzam dokumentację, wnioski oraz pozwy. Przeprowadzam konsultacje z klientem i udzielam porad prawnych.

Wsparcie radcy prawnego

Sprawy sądowe, dotyczące stosunków między małżeństwem, rodzicami a dziećmi bardzo często bywają trudne i emocjonujące dla każdej ze stron, dlatego wymagają indywidualnego podejścia. Jako doświadczony radca prawny zapewniam moim klientom pomoc na każdym etapie postępowania. Gwarantuję dyskrecję i pełen profesjonalizm. 

Władza rodzicielska po rozwodzie

Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej może zostać ustanowiony w momencie, gdy dojdzie do porozumienia między byłymi małżonkami, w innym wypadku jego rozstrzygnięciem zajmuje się sąd. Władza rodzicielska może zostać przyznana jednemu lub obojgu rodziców. W niektórych przypadkach zostaje także ograniczona lub zawieszona, w zależności od zaistniałych okoliczności. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o jej przywrócenie, natomiast sąd zawsze bierze pod uwagę dobro małoletnich. W ramach świadczonych usług udzielam profesjonalnych porad prawnych oraz zapewniam pomoc moim klientom w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Sprawy o alimenty 

Obowiązek alimentacyjny określany jest jako dostarczanie określonym osobom środków niezbędnych do ich utrzymania. Takim zobowiązaniem w Polsce jest ustalony najczęściej przez sąd obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. O alimentach najczęściej można mówić wtedy, gdy jeden z rodziców nie mieszka z dzieckiem i jest zobligowany do comiesięcznego łożenia na jego utrzymanie. Aby otrzymać alimenty lub też ustalić ich wysokość, należy złożyć pozew o alimenty. Sprawę można również rozwiązać polubownie, podpisując wraz z drugim rodzicem ugodę alimentacyjną. Świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania, obniżenia, podwyższenia alimentów, jak również w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. 

Prawo rodzinne i opiekuńcze – pomoc i doradztwo

Kancelaria prawna zajmuje się świadczeniem profesjonalnej pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Działam na terenie Hajnówki i najbliższych okolic tego miasta. Współpracując ze mną, mają Państwo pewność, że sprawy będą prowadzone rzetelnie i w sposób indywidualny. Proponuję rozwiązania, które dopasowane są do potrzeb konkretnego klienta. Reprezentuję Państwa w sądach wszystkich instancji, przygotowuję pisma, dokumentację oraz pozwy. Gwarantuję dyskrecję.

Rozwody i separacja

Rozwodem nazywa się rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub też obu małżonków. Rozwód można podzielić na dwa typy: z orzekaniem o winie lub też bez. W pierwszym przypadku małżeństwo zostaje zakończone z winy jednej osoby albo obu stron, natomiast w drugim, kończy się za porozumieniem stron. Separacja to natomiast stan formalny, który określa rozpad pożycia małżeńskiego, jednak związek nie jest trwale zakończony przez sąd. Nasza kancelaria może reprezentować w sądzie zarówno pozwanego, jak i powoda.

Podział majątku, intercyza

Warto pamiętać, że w skład wspólnego majątku małżeńskiego wchodzą dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Niestety, dokonanie podziału majątku bardzo często wiąże się z przeprowadzeniem dość żmudnego procesu sądowego. Byli małżonkowie mogą również porozumieć się i dokonać podziału majątku podpisując umowę. Co istotne, przed zawarciem związku małżeńskiego można również podpisać intercyzę. Jest to umowa majątkowa, która może wprowadzić rozdzielność majątkową, rozszerzyć ją lub ograniczyć.

Kancelaria prawna ma również duże doświadczenie w prowadzeniu innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi o opiekę nad małoletnim dzieckiem, o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, alimenty czy kontakty z dziećmi. Zapraszam do skorzystania z oferty i do umawiania się na indywidualne konsultacje.

Prawo rodzinne i opiekuńcze