Prawo spadkowe Białystok

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, regulującą przejście praw i obowiązków majątkowych według określonych zasad ze spadkodawcy na spadkobiercę. Przechodzą one najczęściej na osoby fizyczne bądź też prawne. Stąd tak istotne jest świadome uregulowanie wszystkich stosunków prawnych, jakie wynikają z prawa spadkowego. Istotną częścią spraw spadkowych jest instytucja dziedziczenia. 

Jestem wykwalifikowanym radcą prawnym, od wielu lat świadczę usługi kompleksowej pomocy prawnej oraz doradztwa w zakresie prawa spadkowego. Przygotowuję dokumentację, sporządzam również pisma procesowe i formułuję wnioski. Reprezentuję moich klientów w sądach wszystkich instancji. 

Prowadzę kancelarię w Białymstoku. W ramach usług zajmuję się przede wszystkim sprawami związanymi z:

 • stwierdzeniem nabycia spadku,
 • odrzuceniem i zrzeczeniem się spadku,
 • odpowiedzialnością za długi spadkowe,
 • odrzuceniem spadku przez małoletniego, 
 • odrzuceniem spadku po terminie,
 • działem spadku wraz ze zniesieniem współwłasności,
 • zachowkiem,
 • unieważnieniem testamentu.

Nabycie spadku – pomoc prawna

Mam duże doświadczenie w redagowaniu i negocjowaniu umów oraz ugód pomiędzy spadkobiercami w kwestiach związanych z podziałem majątku spadkowego oraz z zachowkiem. Objaśniam możliwe sposoby nabycia spadku, doradzam również pod względem prawnym, czy w jednostkowym przypadku rozsądniej jest przyjąć go czy odrzucić. Pomagam też znaleźć sposób na pozbycie się, np. długów spadkowych i ustalić skład spadku. 

Odrzucenie i zrzeczenie się spadku – wsparcie radcy prawnego

Odrzucenie i zrzeczenie się spadku to dwie różne formy odmowy dziedziczenia, które mają swoje konsekwencje prawne.

Odrzucenie spadku to czynność, polegająca na świadomej odmowie przyjęcia dziedziczenia po osobie zmarłej. Nie można wtedy ani korzystać z majątku zmarłej osoby, ani brać udziału w jego podziale. Taka czynność ma na celu ochronę interesów spadkobiercy, szczególnie gdy dziedziczenie wiąże się z niekorzystnymi skutkami finansowymi, prawnymi lub innymi obciążeniami.

Zrzeczenie się spadku z kolei to dobrowolna rezygnacja do dziedziczenia po zmarłym. Taka czynność może wynikać z różnych powodów, np. braku zainteresowania dziedziczeniem czy uniknięcia zobowiązań spadkowych.

Z mojego doświadczenia należy w tym zakresie zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące obu procesów:

 • terminy – istnieją określone terminy, w których odrzucenie lub zrzeczenie się spadku powinno zostać złożone, dlatego prawnik powinien upewnić się, że klient jest ich świadomy i że działają one na jego korzyść; niedotrzymanie terminu skutkuje automatycznym uznaniem dziedziczenia,
 • formalności – odrzucenie lub zrzeczenie się spadku powinno mieć formę prawną, złożoną odpowiednio przed sądem albo notariuszem,
 • konsekwencje prawne – moim zadaniem jest, aby klient zrozumiał konsekwencje prawne, gdyż w przypadku odrzucenia spadku traci on wszelkie prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem, a jeśli zrzeka się spadku, rezygnuje z prawa do dziedziczenia na rzecz innych spadkobierców,
 • konsekwencje majątkowe – odrzucenie lub zrzeczenie się spadku może mieć wpływ na majątek klienta, dlatego zawsze omawiam z nim potencjalne konsekwencje finansowe i podatkowe, związane z taką decyzją.

Zawsze przedstawiam klientowi różne możliwości, takie jak zaspokojenie roszczeń spadkowych, negocjacje z innymi spadkobiercami lub przekazanie spadku innym osobom. Biorę pod uwagę również indywidualne okoliczności klienta, żeby dostosować odpowiednią strategię do jego potrzeb. Każda sytuacja spadkowa jest inna, dlatego zgodnie z zasadą etyki prawniczej działam zawsze w najlepiej pojętym interesie klienta.

Zachęcam do kontaktu i skorzystania z moich usług. 

prawo spadkowe