Prawo cywilne Hajnówka

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk Paulina pomoże Ci w rozwiązywaniu problemów prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, co oznacza, że wie, jak poradzić sobie z każdym aspektem, który może pojawić się u osoby borykającej się z takimi problemami. Jej białostocka kancelaria prawna zajmuje się w szczególności sprawami:

Zadaniem przepisów podlegających prawu cywilnemu jest regulacja stosunków między osobami fizycznymi, prawnymi oraz tymi, które nie mają osobowości prawnej. Normy te regulują większość aspektów życia codziennego. Jako doświadczony radca prawny zajmuję się doradztwem i udzielaniem profesjonalnych oraz rzetelnych porad z zakresu prawa cywilnego. W ramach oferty przygotowuję między innymi dokumentację, treści umów, pism procesowych, a także reprezentuję moich klientów przed sądami wszystkich instancji. Prowadzę filię mojej kancelarii w Hajnówce. 

Zajmuję się przede wszystkim sprawami o:

  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
  • zniesienie współwłasności,
  • eksmisję,
  • naruszenie posiadania,
  • zasiedzenie,
  • służebności gruntowe, osobiste oraz drogi koniecznej,
  • egzekucję świadczeń,
  • odszkodowania oraz zadośćuczynienia,
  • ochronę własności i posiadania,
  • zapłatę, wykonanie umowy.

Sprawy cywilne – pomoc prawna

Sprawy cywilne dotyczą wielu dziedzin życia, między innymi stosunków własnościowych, spraw spadkowych, a także sposobu zawierania, wykonywania, egzekwowania oraz rozwiązywania umów. Co więcej, postępowanie cywilne jest związane również z kwestiami odszkodowawczymi oraz dotyczy także spraw, w których są dochodzone roszczenia, np. z tytułu dokonania czynów niedozwolonych.

Sprawy cywilne podlegają zasadom tak zwanej kontradyktoryjności, czyli sporności. Pomiędzy stronami toczy się spór, każda z nich musi przedstawić swoje stanowisko. W przypadku procesów cywilnych nie stosuje się jednak, jak ma to miejsce w procesie karnym, jakichkolwiek środków przymusu.

Do każdej ze spraw podchodzę w sposób indywidualny i rzetelny. Przyjmuję sprawy cywilne, niezależnie od etapu postępowania. Warto podkreślić, że udzielenie przeze mnie fachowej pomocy prawnej, pozwoli Państwu spojrzeć na określoną, trudną sprawę w sposób obiektywny. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie to synonimy rekompensaty za poniesione krzywdy. Oba te terminy bardzo często są stosowane zamiennie, jednak dotyczą całkowicie odmiennych pojęć, które mają zastosowanie w innych sytuacjach.

Odszkodowanie to rekompensata za poniesione szkody majątkowe, czyli np. za uszkodzenie samochodu, zalanie mieszkania, koszty leczenia, które są możliwe do wyliczenia i oszacowania.

Zadośćuczynieniem nazywa się natomiast rekompensatę finansową za poniesione krzywdy o charakterze niemajątkowym, np. za trudne przeżycia. Niestety, szkód tych nie da się wyliczyć, dlatego wypłata zadośćuczynienia jest ekwiwalentem pieniężnym, który ma za zadanie zrekompensować poniesione cierpienia. Udzielamy fachowej pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Zachęcam do umawiania konsultacji.

Prawo cywilne