Alimenty Hajnówka

Alimenty to świadczenia pieniężne wypłacane po rozwodzie, które mają zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka oraz sprawić, by żyło ono na takim samym poziomie co rodzic zobowiązany. W niektórych sytuacjach obowiązek alimentacyjny nie ustaje w momencie uzyskania przez dziecko pełnoletności lub ukończenia przez nie nauki, gdyż dziecko np. studiuje dziennie i nie może utrzymać się samodzielnie. W przypadku, gdy dorosła już córka czy syn, nie mogą podjąć pracy, ani się usamodzielnić z powodu ciężkiej choroby czy niepełnosprawności, rodzic zobligowany jest do płacenia alimentów do końca życia.

Również po rozwodzie można starać się o świadczenia alimentacyjne od byłego małżonka. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach:

  • po orzeczeniu przez sąd rozwodu, gdy sytuacja materialna jednego z małżonków ulegnie pogorszeniu, przy czym nie ma szans na jej poprawę, ponieważ małżonek nie może podjąć pracy ze względu na chorobę lub wiek,
  • rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka – należy jednak wykazać, że wraz z rozpadem małżeństwa, pogorszy się sytuacja materialna jednej ze stron.

Alimenty – filia kancelarii Hajnówce

Aby rozpocząć sprawę o alimenty, należy złożyć pozew do sądu rejonowego. W poprawnym przygotowaniu pisma i zebraniu niezbędnych załączników, pomoże doświadczony pełnomocnik. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk od wielu lat zajmuje się sprawami alimentacyjnymi. Obsługa prawna obejmuje nie tylko pomoc w zebraniu i dostarczeniu dowodów, lecz także w obraniu odpowiedniej strategii, która pomoże uzyskać satysfakcjonujący rezultat dla Klienta. Ponadto korzystając z profesjonalnej pomocy radcy prawnego, można liczyć na:

  • konsultacje prawne – podczas rozmowy z Klientem radca prawny opracuje plan działania po to, by wynik w sądzie był pozytywny,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów i pism procesowych,
  • sporządzenie materiałów dowodowych,
  • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy małżonkami,
  • wyegzekwowanie przyznanych przez sąd alimentów,
  • udział w rozprawach sądowych,
  • reprezentowanie Klienta przed sądem.

Już dziś skontaktuj się z kancelarią radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk i umów się na konsultacje.

Prawo administracyjne