Prawo administracyjne

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk udzieli Państwu doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Jej białostocka kancelaria prawna zajmuje się w szczególności sprawami:

Reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej

Sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych do organów wyższej instancji

Sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Stałej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego

Prawo administracyjne – usługi kancelarii z Białegostoku

Prawo administracyjne reguluje stosunku między jednostką a organami władzy publicznej. Dzięki doświadczeniu w reprezentacji klientów, doskonałej znajomości aktualnych przepisów i procedur administracyjnych, mogę zaproponować Państwu kompleksowe i rzetelne wsparcie.

Zagadnienie, którymi zajmuje się kancelaria mogą dotyczyć w szczególności prawa budowalnego, prawa ochrony środowiska czy gospodarowania nieruchomościami. Jeżeli uzyskali Państwo niekorzystną dla siebie decyzję organu, warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, która sporządzi w Państwa imieniu odwołanie od decyzji administracyjnej czy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na takie wsparcie mogą Państwo liczyć ze strony Mecenas Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk w jej kancelarii w Białymstoku lub filii kancelarii w Hajnówce.

Prawo administracyjne