Separacje Białystok

Separacja to formalne, czasowe rozstanie małżonków. W przeciwieństwie do rozwodu nie dochodzi jednak do trwałego zerwania więzi między stronami. Małżonkowie nie mogą również zawrzeć związku małżeńskiego z inną osobą. Separacja jest orzekana przez sąd w sytuacji, gdy doszło do zupełnego (nie trwałego) rozkładu pożycia, a więc wygasły więzi fizyczne, emocjonalne i gospodarcze. Pociąga to określone skutki prawne, takie jak:

 • powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • pojawianie się wzmianki o separacji w akcie małżeństwa,
 • niemożliwość dziedziczenia ustawowego po małżonku w trakcie trwania separacji.

Wniosek o orzeczenie przez sąd separacji może być złożony zarówno przez dwóch małżonków, jak i przez jedną stronę (w takiej sytuacji nie trzeba uzyskać zgody współmałżonka). Warto nadmienić, że w określonych przypadkach, czasowe rozstanie stron nie jest możliwe. Mimo rozkładu pożycia małżeńskiego, separacji nie można uzyskać, jeśli naruszyłoby to dobro małoletnich dzieci lub gdy jeden ze współmałżonków jest ciężko chory.

Separacja – Białystok

Separacja ma na celu spojrzenie na związek małżeński z dystansem i bez emocji. To czas, który warto poświęcić na przemyślenie, czy nadal chce się wieść z kimś wspólne życie, czy jedynym wyjściem jest rozwód. Wybierając radcę prawnego, należy zdecydować się na osobę lojalną i dyskretną, ponieważ sprawy rodzinne zwykle związane są z intymną sferą życia. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk ma duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych i mniej złożonych spraw dotyczących separacji. Dzięki temu zapewni profesjonalną obsługę prawną przed i w trakcie rozprawy.

Separacje –  kancelaria z Białegostoku

Separacja to dla każdego stresujące przeżycie, dlatego celem kancelarii jest rozwiązanie wszelkich kwestii prawnych, które pomogą zacząć Klientowi nowy rozdział życia. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w separacjach. Usługi kancelarii obejmują:

 • konsultację prawną – w trakcie rozmowy omówione zostaną konsekwencje prawne związane z orzeczeniem przez sąd separacji,
 • sporządzenie odpowiednich pism, takich jak wniosek o separację czy podział majątku,
 • wniesienie wniosku o separację do właściwego sądu,
 • negocjacje z drugą stroną, ustalenie kwestii związanych z mieszkaniem czy opieką nad małoletnimi dziećmi,
 • reprezentowanie przed sądem.

Rodzaje separacji

Wyróżnia się dwa rodzaje separacji – faktyczną oraz prawną.

 • Separacja faktyczna – to rodzaj separacji, gdy małżonkowie postanawiają prowadzić osobne życie, to znaczy mieszkają oddzielnie, jednak wciąż są razem, formalnie tworzą małżeństwo. Nastąpił między nimi natomiast całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie jest orzekana przez sąd.
 • Separacja prawna – jest to rodzaj separacji, który zostaje orzeczony przez sąd. Wystarczy, że w toku postępowania okaże się, że między małżonkami nastąpił rozkład pożycia, ustały więzi: gospodarcza, fizyczna, a także duchowa.

Co ciekawe, aby małżonkowie pozostawali w separacji, nie muszą mieszkać oddzielnie. Jeżeli rzeczywiście warunki bytowe na to nie pozwalają, mogą oboje zamieszkiwać wspólne gospodarstwo domowe.

Separacja a rozwód

Pomiędzy separacją a rozwodem istnieje kilka znaczących różnic. Przede wszystkim separacja może prowadzić do rozwodu, jednak wcale nie musi. W niektórych przypadkach małżonkowie w trakcie separacji decydują się ponownie wrócić do siebie. Separacja stanowi także bardzo dobrą alternatywę dla osób, które z powodów religijnych nie chcą zdecydować się na rozwód, natomiast ustały pomiędzy nimi wszystkie więzi.

Skutki orzeczenia separacji są zwykle bardzo podobne do tych związanych z orzeczeniem rozwodu, jednak z pewnymi wyjątkami, które zapisane są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

 • Wzajemna pomoc – małżonkowie, pomiędzy którymi sąd orzekł separację, są zobowiązani do wzajemnej pomocy, na przykład finansowej lub też do opieki podczas choroby, gdy przemawiają zatem pewne względy słuszności.
 • Ponowne zawarcie małżeństwa – osoby, które pozostają w separacji, nie mogą formalnie zawrzeć nowego związku. Nie mogą także zmienić nazwiska, oraz wrócić do tego, które nosili przed ślubem.
 • Rozdzielność majątkowa – z chwilą, gdy zostanie orzeczona separacja, pomiędzy małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Każda ze stron odpowiada samodzielnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania i nie podnosi odpowiedzialności za, na przykład długi drugiej osoby.

Zachęcam do skorzystania z moich usług. Udzielam kompleksowej pomocy prawnej.

Szukasz pomocy doświadczonego specjalisty w sprawach dotyczących separacji? Skontaktuj się już dziś z mecenas Pauliną Pikulińską – Bołtromiuk, aby umówić się na konsultację. Radca prawny pomoże Ci w tym trudnym czasie.

Prawo administracyjne