Sporządzanie umów Hajnówka

Umowa to porozumienie dwóch lub większej liczby osób, które określa wzajemne prawa i obowiązki oraz reguluje wszelkie stosunki biznesowe. Może ona zostać zawarta pomiędzy przynajmniej dwoma przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a osobami prywatnymi. Warto pamiętać, że to umowa jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu można dochodzić własnych praw oraz ustalać konkretny i w miarę korzystny dla stron kompromis. Nieprawidłowo sporządzona umowa lub jej brak są bardzo często źródłem wielu sporów, jakie rozwiązywane są przez strony w sądzie.

Sporządzam, poprawiam, analizuję treści umów oraz negocjuję odpowiednie warunki. Doradzam także, w jaki sposób strony muszą wywiązywać się z podpisanej przez siebie umowy. Prowadzę filię mojej kancelarii na terenie Hajnówki.

W ramach usług zajmuję się sporządzaniem, poprawianiem i analizowaniem umów, m.in.:

 • o dzieło, zlecenie,
 • najmu, dzierżawy,
 • pożyczki,
 • o pracę,
 • kupna-sprzedaży.

Co powinna zawierać umowa?

W odpowiednio sporządzonej umowie powinno znaleźć się kilka ważnych informacji, określających zasady współpracy stron. Należą do nich:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • opisanie głównych świadczeń stron,
 • uregulowanie odpowiedzialności stron,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • oznaczenie i oświadczenie stron, zawierających daną umowę,
 • określenie sposobu, w jaki dane świadczenia mają zostać spełnione,
 • określenie sposobu rozwiązania umowy.

Sporządzanie, analizowanie warunków umów – pomoc radcy prawnego

Każda umowa powinna mieć w sposób czytelny określone warunki współpracy pomiędzy stronami. Niestety, ze względu na trudny, urzędowy styl, nie wszystkie zawarte w niej informacje są przedstawione w jasny sposób. Jeśli zatem dokument budzi wątpliwości, jego treść powinna zostać przeanalizowana przez osobę kompetentną, mającą doświadczenie w formułowaniu treści umów. Jako radca prawny zajmuję się sporządzaniem, poprawianiem, analizowaniem umów od wielu lat. Z chęcią pomogę omówić warunki danej umowy oraz naniosę ewentualne poprawki.

Zapraszam do kontaktu ze mną i do współpracy.

Prawo administracyjne