Blog

Analiza umów w kancelarii prawnej w Białymstoku

Przy poniedziałku pracuję zza biurka. Zajmuję się m.in. analizą umowy zlecenia dla branży IT. Dokonuję analizy poszczególnych zapisów umowy od strony zleceniobiorcy tak ważnych dla informatyków czy programistów w ich codziennej pracy jak: klauzula zakazu konkurencji, klauzula poufności czy prawa autorskie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę analizując czy tworząc umowy cywilnoprawne? W każdej umowie należy […]

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

Wielu moich klientów zawiera w obrocie gospodarczym różnego rodzaju umowy cywilne. Po jakimś czasie, chcąc wypowiedzieć taką umowę zgłaszają się do mojej kancelarii radcy prawnego z problemem możliwości wypowiedzenia zawartej umowy. Pytają jak mogą taką umowę skutecznie wypowiedzieć. Moja odpowiedź brzmi „to zależy” – czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony bądź określony oraz […]

Eksmisja małżonka. Pomoc radcy prawnego w sprawie o eksmisję.

W dzisiejszym wpisie na blogu poruszę kwestie przymusowego opuszczenia lokalu mieszkalnego przez jednego z małżonków biorą pod uwagę zarówno tytuł prawny do zajmowanego lokalu jak i powody dla których jeden z małżonków domaga się przymusowego opuszczenia lokalu. Na jakiej podstawie mogę domagać się opuszczenia lokalu przez współmałżonka? Eksmisji małżonka można domagać się na podstawie różnych […]

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie. Prowadzenie sprawy sądowej.

W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawię Państwu różnice pomiędzy roszczeniem o odszkodowanie a roszczeniem o zadośćuczynienie oraz dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy o zapłatę tych świadczeń kancelarii prawnej. Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są sprawami dość powszechnymi w praktyce prawniczej. Szkody na osobie czy na mieniu w życiu codziennym zdarzają […]

Rozwód a kredyt – spłata kredytu po rozpadzie małżeństwa

Jak rozliczyć po rozwodzie wspólnie zaciągnięty kredyt? Należy wspomnieć, że małżonkowie oprócz majątku mogą posiadać wspólne zobowiązania, a jak powszechnie wiadomo nic tak nie łączy ludzi jak wspólny kredyt. Jeżeli małżonkowie planują się rozwieść albo już to zrobili czeka ich podział majątku po rozwodzie. Generalnie zasadą jest, że wierzyciela najczęściej banku, nie interesuje fakt rozwiązania […]

Podział majątku wspólnego- co jest moje a co współmałżonka?

Dziś temat jakże ważny – majątek wspólny małżonków a majątek osobisty każdego z nich. Generalną zasadą obowiązującą w polskim prawie rodzinnym jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko to co małżonkowie nabyli wspólnie bądź każdy z nich w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do ich majątku wspólnego. […]

Przedawnienie wykonalności wyroku sądowego albo nakazu zapłaty, czy jest możliwe?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem, czy wydany przez Sąd prawomocny wyrok albo nakaz zapłaty można pozbawić wykonalności? Jeżeli zostałeś pozwany w sprawie o zapłatę i został wydany przeciwko tobie wyrok albo nakaz zapłaty, polskie prawo cywilne przewiduje, że oba te tytułu wykonawcze mogą zostać pozbawione wykonalności. Tytułem wykonawczym jest prawomocne orzeczenie sądu, któremu nadano […]

Roszczenie o zachowek – komu i kiedy przysługuje oraz jak obliczyć jego wartość ?

W moim pierwszym wpisie na blogu kancelarii Radcy prawnego postaram się przedstawić instytucję prawa spadkowego jaką jest zachowek a także komu i kiedy przysługuje. Czym jest zachowek i komu przysługuje? Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego: „§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale […]