Sporządzanie umów Białystok

Sporządzenie umowy pozwala na uregulowanie wzajemnych stosunków biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, jak również przedsiębiorcami, a osobami fizycznymi. Niestety, źródłem wielu sporów, toczących się w sądzie, jest brak pisemnej umowy lub też podpisanie umowy, która w niedostateczny sposób chroni interesy osoby zainteresowanej. Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy stronami, to właśnie umowa stanowi podstawę do dochodzenia wzajemnych praw lub też ustalenia wspólnego kompromisu.

W ramach oferty zajmuję się sporządzaniem oraz poprawianiem umów. Podczas konsultacji omawiam i analizuję treści umów z klientami, pomagam negocjować odpowiednie warunki. Doradzam również, w jaki sposób strony muszą wywiązywać się z obowiązującej je umowy. Prowadzę swoją kancelarię radcowską na terenie Białegostoku.

Do moich zadań należy sporządzanie, poprawianie i analizowanie między innymi umów:

  • cywilnoprawnych – o dzieło, zlecenie, najmu, dzierżawy, pożyczki, itp.,
  • o pracę,
  • kupna-sprzedaży.

Umowa – co powinna zawierać?

Prawidłowo sporządzona umowa powinna zawierać kilka ważnych elementów. Dzięki temu może stanowić podstawę wzajemnej współpracy stron. W dobrze napisanej umowie powinny się zatem znaleźć między innymi:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • oznaczenie i oświadczenie stron, zawierających daną umowę,
  • opisanie głównych świadczeń stron,
  • określenie sposobu, w jaki dane świadczenia mają zostać spełnione,
  • uregulowanie odpowiedzialności stron,
  • określenie czasu trwania umowy,
  • określenie sposobu rozwiązania umowy.

Sporządzanie umów – pomoc prawna

Każda umowa budząca wątpliwość, powinna zostać odpowiednio przeanalizowana przez doświadczoną osobę pod kątem wystąpienia ryzyka. Dzięki temu można wychwycić sprzeczności, a także ewentualne zagrożenia, jakie mogą wynikać z umowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre elementy umowy mogą nie być w pełni czytelne, ze względu na trudny, urzędowy styl. Pomagam klientom w rzetelnej analizie zapisów umów, wychwytuję błędy i nieścisłości, doradzam, czy rzeczywiście podpisanie umowy w określonym kształcie będzie rozsądną decyzją.

Zachęcam do skorzystania z moich usług.

Prawo administracyjne