Postepowania egzekucyjne Hajnówka

Postępowanie egzekucyjne polega na przeprowadzeniu określonych czynności, mających na celu przymusową realizację tytułu wykonawczego i określonego w nim obowiązku świadczenia, jakie dłużnik musi wypełnić na rzecz wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na wniosek wierzyciela lub z urzędu. W dokumencie tym trzeba określić rodzaj świadczenia, jakie ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy też dołączyć tytuł wykonawczy. Dzięki temu procesowi można rozwiązać trudne sytuacja finansowe lub majątkowe.

Świadczę usługi kompleksowej pomocy prawnej związanej z postępowaniami egzekucyjnymi. Pomagam między innymi wybrać najskuteczniejszy sposób egzekucji wobec dłużnika, sporządzam odpowiednie wnioski oraz kompletuję dokumentację. Mogę również reprezentować klientów przed sądami.

Prowadzę filię mojej kancelarii w miejscowości Hajnówka. Pomagam także klientom z najbliższych okolic tego miasta.

Egzekucje – sposoby i ograniczenia

Celem postępowań egzekucyjnych jest wypełnienie świadczeń wierzyciela, dlatego konieczne jest wykorzystanie w nich różnych składników majątkowych dłużnika. Zajęciu najczęściej podlegają aktywa finansowe, np. wynagrodzenie czy rachunek bankowy, jak również nieruchomości i ruchomości. Co istotne, egzekucji nie mogą podlegać wszystkie składniki majątkowe dłużnika, gdyż kodeks prawa cywilnego zabezpiecza odpowiednio dłużnika, zapewniając mu godne warunki bytowania. Zajęciu nie mogą podlegać, np. przedmioty podstawowego wyposażenia domowego oraz świadczenia rodzinne czy w formie alimentów.

Postępowanie egzekucyjne – pomoc radcy prawnego

W ramach świadczonych usług pomagam zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytych na przestrzeni lat pracy w zawodzie jestem w stanie udzielać fachowej pomocy prawnej moim klientom na każdym etapie windykacji. W wielu przypadkach skorzystanie z fachowych porad pozwala znacząco przyspieszyć proces postępowania egzekucyjnego.

Zachęcam do kontaktu i do skorzystania z moich usług.

Prawo administracyjne