Prawo rodzinne Białystok

Prawo rodzinne należy do wyspecjalizowanego działu prawa cywilnego, który reguluje wszelkie stosunki rodzinne. Obejmuje między innymi sprawy rozwodowe, o separację o alimenty, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie oraz sprawy dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Prowadzę kancelarię w Białymstoku. Udzielam pomocy prawnej, przeprowadzam konsultacje z klientami oraz doradzam w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmuję się przede wszystkim sprawami o:

  • rozwód i separację – rozwód za porozumieniem stron bądź z orzekaniem o winie, unieważnienie małżeństwa, analiza sytuacji prawnej i faktycznej klientów,
  • alimenty – ustalenie, obniżenie i podwyższenie alimentów, sporządzanie zestawów kosztów utrzymania dziecka, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, uczestnictwo w mediacjach,
  • kontakty z dzieckiem – uregulowanie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie, powierzenie, ograniczenia oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie – sporządzenie pozwu, kompletowanie dowodów, reprezentacja w sądzie,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
  • podział majątku wspólnego małżonków.

W każdej sprawie, wchodzącej w skład prawa rodzinnego i opiekuńczego, mogę reprezentować klientów przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym. Udzielam porad prawnych, umawiam się z klientami na konsultacje.

Radca prawny – pomoc i doradztwo

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są zazwyczaj trudne i emocjonujące nie tylko dla dorosłych osób, ale również dla najmłodszych. Warto zatem podejść do nich ze spokojem i rozwagą i zdecydować się na pomoc profesjonalnego radcy prawnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniam pomoc moim klientom na każdym etapie postępowania. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i z rozwagą. Gwarantuję profesjonalne podejście oraz pełną dyskrecję.

Rozwód i władza rodzicielska

Rozwód to jeden z trudniejszych procesów sądowych, zwłaszcza gdy konieczne jest dodatkowo ustalenie, m.in. sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Władza ta może zostać ustanowiona polubownie przez oboje rodziców, w momencie, gdy dojdzie do wspólnego porozumienia, w innym wypadku zostaje ustalona przez sąd. Co istotne, władza rodzicielska przyznawana jest według polskiego prawa obojgu lub jednemu z rodziców. Może jednak zostać zawieszona lub ograniczona. W zaistniałej sytuacji jeden z rodziców ma prawo złożyć wniosek do sądu o jej przywrócenie. Podczas analizy dokumentacji i dowodów zawsze brane jest pod uwagę dobro najmłodszych. Jako doświadczony radca prawny zajmuję się udzielaniem porad prawnych w sprawach związanych z określeniem sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz prowadzę sprawy sądowe.

Alimenty

Alimentami nazywa się świadczenia na rzecz osób fizycznych, które nie są zdolne do uzyskania środków utrzymania własnymi siłami. Jednym z najpopularniejszych obowiązków alimentacyjnych w Polsce jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Alimentami obciążony zostaje najczęściej rodzic, który nie mieszka z dziećmi i jest zobligowany do comiesięcznego uiszczania na rzecz swoich pociech pewnej sumy pieniędzy. Sprawa o alimenty jest najczęściej rozpatrywana przez sąd. W przypadku, gdy oboje rodziców dąży do porozumienia, mogą oni podpisać tzw. ugodę alimentacyjną, w której zawarte będą wszystkie warunki spłaty. W ramach usług świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie podwyższenia, obniżenia, uzyskania oraz uchylenia alimentów. Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług!. Zachęcam do kontaktu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze