Prawo rodzinne Białystok

Prawo rodzinne należy do wyspecjalizowanego działu prawa cywilnego, który reguluje wszelkie stosunki rodzinne. Obejmuje między innymi sprawy rozwodowe, o separację o alimenty, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie oraz sprawy dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Prowadzę kancelarię w Białymstoku. Udzielam pomocy prawnej, przeprowadzam konsultacje z klientami oraz doradzam w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmuję się przede wszystkim sprawami o:

  • rozwód i separację – rozwód za porozumieniem stron bądź z orzekaniem o winie, unieważnienie małżeństwa, analiza sytuacji prawnej i faktycznej klientów,
  • alimenty – ustalenie, obniżenie i podwyższenie alimentów, sporządzanie zestawów kosztów utrzymania dziecka, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, uczestnictwo w mediacjach,
  • kontakty z dzieckiem – uregulowanie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie, powierzenie, ograniczenia oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie – sporządzenie pozwu, kompletowanie dowodów, reprezentacja w sądzie,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
  • podział majątku wspólnego małżonków.

W każdej sprawie, wchodzącej w skład prawa rodzinnego i opiekuńczego, mogę reprezentować klientów przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym. Udzielam porad prawnych, umawiam się z klientami na konsultacje.

Radca prawny – pomoc i doradztwo

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są zazwyczaj trudne i emocjonujące nie tylko dla dorosłych osób, ale również dla najmłodszych. Warto zatem podejść do nich ze spokojem i rozwagą i zdecydować się na pomoc profesjonalnego radcy prawnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniam pomoc moim klientom na każdym etapie postępowania. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i z rozwagą. Gwarantuję profesjonalne podejście oraz pełną dyskrecję.

Rozwód i władza rodzicielska

Rozwód to jeden z trudniejszych procesów sądowych, zwłaszcza gdy konieczne jest dodatkowo ustalenie, m.in. sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Władza ta może zostać ustanowiona polubownie przez oboje rodziców, w momencie, gdy dojdzie do wspólnego porozumienia, w innym wypadku zostaje ustalona przez sąd. Co istotne, władza rodzicielska przyznawana jest według polskiego prawa obojgu lub jednemu z rodziców. Może jednak zostać zawieszona lub ograniczona. W zaistniałej sytuacji jeden z rodziców ma prawo złożyć wniosek do sądu o jej przywrócenie. Podczas analizy dokumentacji i dowodów zawsze brane jest pod uwagę dobro najmłodszych. Jako doświadczony radca prawny zajmuję się udzielaniem porad prawnych w sprawach związanych z określeniem sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz prowadzę sprawy sądowe.

Alimenty

Alimentami nazywa się świadczenia na rzecz osób fizycznych, które nie są zdolne do uzyskania środków utrzymania własnymi siłami. Jednym z najpopularniejszych obowiązków alimentacyjnych w Polsce jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Alimentami obciążony zostaje najczęściej rodzic, który nie mieszka z dziećmi i jest zobligowany do comiesięcznego uiszczania na rzecz swoich pociech pewnej sumy pieniędzy. Sprawa o alimenty jest najczęściej rozpatrywana przez sąd. W przypadku, gdy oboje rodziców dąży do porozumienia, mogą oni podpisać tzw. ugodę alimentacyjną, w której zawarte będą wszystkie warunki spłaty. W ramach usług świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie podwyższenia, obniżenia, uzyskania oraz uchylenia alimentów. Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług!.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem to kluczowy element procesu rozwodowego lub separacji, który wymaga szczególnej uwagi i troski. Ważne jest, aby zrozumieć, że prawo do kontaktu z dzieckiem mają obie strony, nawet jeśli jedno z rodziców otrzymało wyłączną opiekę. Podstawowym celem jest zawsze dobro dziecka. Stąd, regulując kontakty, trzeba pamiętać, by stworzyć takie warunki, które zapewnią mu stabilność emocjonalną, bezpieczeństwo oraz możliwość harmonijnego rozwoju.

Kontakty powinny być ustalone w sposób jasny i precyzyjny, zawsze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Trzeba pamiętać, że regulacja ta nie jest niezmienna. Można ją modyfikować, jeśli zmieniają się okoliczności życia rodziców lub potrzeby dziecka. W praktyce, najlepszym rozwiązaniem jest, gdy rodzice są w stanie porozumieć się i ustalić kontakty między sobą. Jeśli jednak nie są w stanie dojść do porozumienia, sprawę rozstrzyga sąd. Sąd podejmuje decyzję na podstawie dowodów przedstawionych przez obie strony, zawsze kierując się dobrem dziecka.

Należy pamiętać, że dobro dziecka to nie tylko jego fizyczne bezpieczeństwo i zdrowie, ale także stabilność emocjonalna i możliwość utrzymania relacji z oboma rodzicami. Dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, a utrzymanie tych relacji jest niezwykle ważne dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychologicznego.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem to trudne zadanie, ale zawsze pamiętajmy, że celem jest zapewnienie dziecku najlepszych możliwych warunków do rozwoju i utrzymania zdrowych relacji z oboma rodzicami.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem – wniosek

Gdy strony nie potrafią porozumieć się w kwestii uregulowania kontaktów z dzieckiem, należy złożyć wniosek do sądu. Dokument powinien zawierać propozycję planu kontaktów z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję na podstawie dowodów przedstawionych przez obie strony, zawsze kierując się dobrem dziecka.

Specjalizuję się w prawie rodzinnym. Sporządzam pisma, wnioski, przygotowuję odpowiednie dokumenty i reprezentuję moich klientów przed sądami wszystkich instancji. Zachęcam do kontaktu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze