Podział majątku Hajnówka

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków nie należą do najłatwiejszych. Zwykle rozprawie towarzyszą duże emocje i stres. Rzadko zdarza się, aby strony doszły do porozumienia i wspólnie, bez wyrzutów i frustracji, potrafiły się dogadać w kwestii składników wchodzących do poszczególnych majątków (wspólnego i osobistego). W takiej sytuacji nie obędzie się bez pomocy doświadczonego radcy prawnego. Dzięki doradztwu i wsparciu Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk, proces podziału majątku po orzeczeniu rozwodu przebiegnie szybko. W ten sposób Klient nie tylko zaoszczędzi czas i nerwy, lecz także szybciej będzie mógł rozpocząć nowy rozdział życia, gromadząc swój osobisty majątek.

Majątek wspólny i osobisty

Zanim dojdzie do podziału majątku między małżonkami, należy ustalić jakie składniki wchodzą w jego skład. Majątek wspólny to nie tylko rzeczy nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego, lecz także wynagrodzenie za pracę, dochody z własnej działalności gospodarczej, środki na rachunku otwartym i świadczenia socjalne. W skład majątku osobistego wchodzą natomiast:

  • prawa autorskie i inne elementy pracy twórczej,
  • rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa,
  • przedmioty odziedziczone lub otrzymane przez darowiznę,
  • odszkodowanie za uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia lub zadośćuczynienie za krzywdę, przy czym nie dotyczy to renty przyznanej stronie w związku z niemożnością podjęcia pracy zarobkowej,
  • rzeczy służące do zaspokojenia osobistych potrzeb małżonka.

Podział majątku – filia kancelarii w Hajnówce

Podział majątku przed sądem bywa skomplikowany ze względu na brak współpracy i zrozumienia stron konfliktu. Niekiedy zdarza się, że małżonkowie próbują ukryć konkretne składniki majątku po to, by nie uległy podziałowi. Podczas rozprawy sądowej obie strony są zobligowane do przedstawienia materiału dowodowego, wydatków i nakładów. Na tej podstawie sąd rozlicza majątek, a następnie ustala jego podział. W sprawach rodzinnych nieodzowna jest pomoc eksperta, który podejmie się negocjacji ze stronami, a w razie niemożliwości dojścia do kompromisu, złoży odpowiedni wniosek do sądu rejonowego o przeprowadzenie sprawy dotyczącej podziału majątku.

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk służy pomocą i wsparciem niezależnie od tego, czy Klient stoi w obliczu rozwodu, stara się o alimenty czy potrzebuje doradztwa w kwestii podziału majątku. Ogromna wiedza i wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych umożliwia ustalenie najlepszego dla Klienta planu działania, a także osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. Realizacja potrzeb Klienta nie byłaby możliwa bez zaufania i lojalności. Decydując się na obsługę prawną w kancelarii Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk możesz liczyć na pełną dyskrecję.

Szukasz kancelarii prawnej w Hajnówce, która pomoże Ci w podziale majątku? Zdecyduj się na skorzystanie z usług radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk. Dzięki temu możesz liczyć na sprawiedliwy podział majątku w przypadku rozwodu lub separacji prawnej. Sprawy rodzinne dotyczą zwykle delikatnych kwestii, dlatego radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk będzie pracować sumiennie i dyskretnie, aby chronić Twoje interesy. Skontaktuj się już dziś z kancelarią w Hajnówce, aby umówić się na konsultację.

Prawo administracyjne