Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk udzieli Państwu doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej w zakresie prawa pracy. Jej białostocka kancelaria prawna zajmuje się w szczególności sprawami:

Przygotowywania i opiniowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

Bieżącego doradztwa prawnego związanego ze stosunkiem pracy ze stron pracownika i pracodawcy

Doradztwa oraz reprezentowania w prawach o ustalenie stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbingu w zatrudnieniu ze strony pracownika i pracodawcy

Przygotowania regulaminów pracy, wynagradzania i innych

Wszelkich sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na etapie przedsądowym i sądowym

Prawo pracy z kancelarią Boltromiuk

– jak wyglądają nasze porady?

Na pomoc kancelarii z Białegostoku mogą liczyć osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Porady prawne mają kompleksowy charakter i zawsze są formułowane po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą. Oferuję doradztwo związane z tematyką aktualnych przepisów prawnych, a także udzielam wsparcia dla cudzoziemców chcących podjąć pracę w Polsce.

Pytania do prawnika

– prawo pracy bez tajemnic

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w związku z prawem pracy dla pracownika (wypłata zaległego wynagrodzenia, zwolnienie z pracy) lub prawa pracy dla pracodawcy zachęcam do nawiązania współpracy z moją kancelarią w Białymstoku lub filią kancelarii w Hajnówce.  Zapraszam również do siedziby zlokalizowanej w Hajnówce.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych