Rozwody Hajnówka

Zgodnie z artykułem 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, warunkiem koniecznym do orzeczenia rozwodu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wygasły wszelkie więzi małżeńskie (gospodarcze, fizyczne, emocjonalne), a powrót do wspólnego pożycia nie jest już możliwy. O rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód decyduje sąd na wniosek jednego bądź dwóch małżonków. Wyróżnić możemy:

  • Rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka lub obojga – sąd ustala, która strona ponosi winę za rozkład pożycia. Może również zasądzić alimenty na rzecz niewinnego małżonka w sytuacji, gdy rozwód przyczynia się do pogorszenia jego sytuacji materialnej.
  • Rozwód bez orzekania o winie – strony postępowania dochodzą do porozumienia.

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd rozstrzyga także w następujących kwestiach:

  • władza rodzicielska,
  • kontakty z dzieci,
  • koszt utrzymania i wychowania dzieci – alimenty.

Rozwód – Hajnówka

Rozwód to jeden z najbardziej stresujących i trudnych momentów w życiu. Bardzo często zdarza się, że obie strony konfliktu walczą o ustalenie winy, kontakty z dziećmi czy przyznanie alimentów. Samodzielne przejście przez ten proces, może być ciężkie. Dlatego w sprawach rodzinnych, warto zdecydować się na pomoc profesjonalnego radcy prawnego. Paulina Pikulińska – Bołtromiuk pomoże Klientom w trakcie rozwodu, służąc wsparciem i doradztwem w tym zakresie. Wieloletnie doświadczenie, zdobyta na przestrzeni lat wiedza, wiele godzin na sali sądowej umożliwiają opracowanie indywidualnej strategii opartej na sprawdzonych metodach.

Rozwody – filia kancelarii z Hajnówki

Wybranie odpowiedniego pełnomocnika, który będzie nas reprezentować podczas rozprawy rozwodowej, jest kluczowe. Kancelaria radcy prawnego Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk to najlepszy wybór w Hajnówce. Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk brała udział w wielu sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia, w takich, w których małżonkowie nie mogli dojść do wspólnego porozumienia oraz w sprawach bezspornych. Dzięki temu rzetelnie przygotuje się do rozprawy, ustali właściwą strategię, złoży odpowiednie pisma do sądu, zadba o materiał dowodowy. Pomoże również w negocjacjach z druga stroną oraz podpowie w jakiej sytuacji warto podpisać ugodę.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jednym z częstszych ustaleń w procesie rozwodowym jest rozstrzygnięcie przez sąd, kto z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Wina może leżeć po jednej ze stron lub też dotyczyć obu małżonków. W takiej sytuacji podczas orzekania o winie sąd nigdy nie kieruje się faktem, który z małżonków ponosi większą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Zawsze jest ona przypisywana obojgu. Prawo przewiduje możliwość pominięcia orzekania o winie, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Można również wnieść od razu pozew rozwodowy bez orzekania o winie lub też zdecydować się na zrezygnowanie z orzekania o winie w trakcie trwania procesu.

Kiedy warto wnieść pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Pozew z orzekaniem o winie warto wnieść wtedy, gdy rzeczywiście jedna ze stron ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, np. dopuściła się zdrady fizycznej lub emocjonalnej. Należy podkreślić, że rozwód z orzekaniem o winie ma nie tylko wymiar symboliczny, ale również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny spoczywa wyłącznie na osobie uznanej za winną. Musi ona łożyć na utrzymanie byłego małżonka określoną przez sąd sumę pieniędzy, gdy znajdzie się w niedostatku, ale też w sytuacji, gdy, np. rozwód znacznie pogorszy jego sytuację materialną. Winny rozpadu małżeństwa nie może ubiegać się o alimenty od byłego małżonka. Obowiązek alimentacyjny trwa przez 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jednak gdy zobowiązanym jest małżonek winny rozkładu pożycia, to ograniczenie czasowe nie obowiązuje.

Rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do rozwodu i oboje chcą rozwiązać swoje małżeństwo za porozumieniem stron, sąd może wydać wyrok rozwodowy już na pierwszej rozprawie. Małżonkowie muszą jednak wcześniej ustalić wszystkie ważne kwestie związane, na przykład z podziałem opieki nad dziećmi. Warto również ustalić kwoty alimentów. Strony stosowne dokumenty mogą podpisać u notariusza.

Już dziś skontaktuj się z radcą prawnym Pauliną Pikulińską – Bołtromiuk.

Prawo administracyjne