Sporządzanie skarg Hajnówka

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, np. przez organ administracji publicznej, można złożyć odwołanie do odpowiedniego sądu. Aby jednak skarga została rozpatrzona, skarżący musi spełnić określone warunki:

 • pismo musi zostać złożone przed upływem określonego terminu,
 • skarżący powinien uzupełnić brakujące w piśmie informacje przed upływem wyznaczonego terminu,
 • podmiot składający skargę musi mieć zdolności procesową i sądową,
 • skarżący musi uiścić należną opłatę sądową w ustalonym terminie.

Dodatkowo aby sąd nie odrzucił skargi, w piśmie powinny się znaleźć następujące informacje:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany wniosek,
 • imię i nazwisko stron oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • określenie rodzaju pisma,
 • osnowa wniosku,
 • podpis strony bądź pełnomocnika,
 • wymienione załączniki,
 • pełnomocnictwo, w przypadku gdy pismo składa pełnomocnik,
 • odpisy skargi i załączników,
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu czy czynności,
 • wskazanie organu, którego dotyczy skarga,
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego,
 • uzasadnienie.

Sporządzenie skarg nie jest proste, wymaga bowiem znajomości przepisów prawa. W związku z tym warto zdecydować się na pomoc doświadczonego pełnomocnika.

Sporządzanie skarg – filia kancelarii w Hajnówce

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk kieruje swoje usługi do klientów z Hajnówki i okolicznych miejscowości. Bez względu na to czy jesteś osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą, skorzystanie z pomocy i doradztwa profesjonalnego pełnomocnika to najlepsze rozwiązanie.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje:

 • sporządzanie skarg i wniosków,
 • analizę sprawy,
 • składanie skargi,
 • reprezentowanie klientów przed sądem.

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk podchodzi do każdej sprawy z profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz wspiera klienta na każdym etapie postępowania. Jeżeli chcesz złożyć skargę do sądu i szukasz pomocy prawnej, umów się na bezpłatne konsultacje.

Prawo administracyjne