Umowa o prace Białystok

Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu pracy, umowa o pracę powinna zawierać warunki zatrudnienia ustalone przez obie strony, w tym następujące elementy:

 • strony umowy – pracodawca i pracownik (osoba fizyczna),
 • rodzaj umowy – na czas określony, nieokreślony, okres próbny, zastępstwo,
 • rodzaj pracy – w umowie należy wskazać stanowisko pracy lub zakres czynności wykonywanych przez osobę zatrudnioną, przy czym powinny one odpowiadać kwalifikacjom pracownika,
 • czas pracy – w umowie powinna się znaleźć informacja na temat tego czy pracownik jest zatrudniony na pełny etat, czy będzie pracować w niepełnym wymiarze godzin (w takim przypadku należy dokładnie określić czas pracy),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy – w umowie należy określić dzień rozpoczęcia pracy; jeśli taka informacja nie zostanie uwzględniona, wówczas będzie to dzień zawarcia umowy pomiędzy stronami,
 • wynagrodzenie za pracę.

Umowy o pracę – kancelaria w Białymstoku

Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie pracowników, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej z Białegostoku. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę z zakresu sporządzania umów o pracę, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Zakres usług kancelarii obejmuje również:

 • analizę umowy o pracę,
 • analizę prawidłowości i skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę,
 • doradztwo i pomoc prawną w związku z zawarciem przez klienta umowy zarówno na czas określony, jak i nieokreślony,
 • reprezentowanie klientów przed sądem pracy.

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk zajmuje się również sprawami dotyczącymi naruszenia przez pracodawcę przepisów wypowiedzenia umowy o pracę. W sytuacji, gdy do rozwiązania umowy doszło niezgodnie z prawem lub bez uzasadnienia, klient ma prawo odwołać się do sądu oraz zażądać odszkodowania bądź przywrócenia do pracy.

Sprawy dotyczące umowy o pracę bywają skomplikowane, dlatego warto zdecydować się na pomoc doświadczonego pełnomocnika. Już dziś skontaktuj się z radcą prawnym Pauliną Pikulińską – Bołtromiuk, która pomoże Ci w zrozumieniu warunków umowy, sporządzeniu umowy zgodnej z przepisami, a także będzie reprezentować w trakcie postępowania sądowego.

Prawo administracyjne