Prawo gospodarcze

Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk udzieli Państwu doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego. Jej białostocka kancelaria prawna zajmuje się w szczególności sprawami:

Bieżącego doradztwa prawnego i stałą obsługą prawną przedsiębiorców (spółek oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Sporządzania, opiniowania i negocjowania umów

Dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów

Postępowania egzekucyjnego

Reprezentowania przedsiębiorców na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz organami i sądami administracyjnymi

Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów

Nie można mówić o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jeżeli umowy którymi firma posługuje się w bieżącej działalności, nie zostały odpowiednio doprecyzowane. Nawet pozornie nieznaczące szczegóły mogą mieć znaczący wpływ na to, jak przebiegać będą w przyszłości relacje z kontrahentem. Radca prawny zawodowo zajmujący się przygotowywaniem umów dla firm musi być w stanie elastycznie dopasować się do zmiennych warunków i oczekiwań przedsiębiorcy jako jego klienta. Niebagatelną rolę odgrywa tu wiedza jak korzystać z przepisów, aby osiągnąć zamierzony cel.

W kancelarii prawnej Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk mogą Państwo liczyć na:

Sprawne negocjowanie umów biznesowych

Weryfikację poszczególnych zapisów umów

Upewnienie się czy warunki umowy są dla nas korzystne

Współpraca z kancelarią Boltromiuk

– jak wygląda w zakresie opiniowania i przygotowywania umów?

Realizacja wszystkich usług świadczonych przez kancelarię z Białegostoku bazuje na skutecznej komunikacji. Zawsze staram się dowiedzieć na czym zależy klientowi. Tylko wtedy możliwe jest przygotowanie treści umowy, która w pełni zrealizuje Państwa zamiary. Proponuję wsparcie w związku z umowami o współpracy, zachowaniu poufności, umowy sprzedaży, najmu, użyczenia i w wielu innych przypadkach.

Prawo gospodarcze