Prawo administracyjne Hajnówka

Zakres prawa administracyjnego jest bardzo szeroki, m.in. reguluje obowiązki i prawa obywateli i organów administracji publicznej, a także jasno określa działania podejmowane przez ww. organy w ramach postępowania administracyjnego. Określone czynności procesowe mają na celu rozstrzygnięcie danej sprawy poprzez wydanie odpowiedniego aktu administracyjnego (decyzji administracyjnej) w oparciu o obowiązujące przepisy. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk zajmuje się obsługą prawną zarówno w trakcie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego, z którym mamy do czynienia po wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na decyzje organów niższego rzędu.

Prawo administracyjne – jakie usługi świadczy kancelaria z Hajnówki?

Decydując się na pomoc profesjonalnej kancelarii w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, Klient może liczyć na kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk zajmuje się m.in.:

  • reprezentowaniem klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
  • sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych do organów wyższej instancji,
  • przygotowywaniem i wnoszeniem skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzaniem skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • uzyskiwaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadku prowadzenia przez Klienta własnej działalności gospodarczej.

Mecenas Paulina Pikulińska – Bołtromiuk zajmuje się również stałą obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczony radca prawny Paulina Pikulińska – Bołtromiuk – prawo administracyjne

Jeśli potrzebujesz doradztwa i wsparcia doświadczonego radcy prawnego, który będzie reprezentować Twoje interesy przed organami administracji publicznej, zdecyduj się na skorzystanie z usług kancelarii mecenas Pauliny Pikulińskiej – Bołtromiuk. Specjalistyczna wiedza oraz znajomość aktualnych przepisów i procedur postępowania w sprawach z zakresu prawa administracyjnego to gwarancja skutecznej obsługi prawnej.

Radca prawny pomoże na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, począwszy od złożenia odwołania lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zajmie się również przygotowywaniem niezbędnych dokumentów. Zakres świadczonych usług obejmuje sprawy związane m.in. z budownictwem, ochroną środowiska, zarządzaniem nieruchomościami. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu.

Prawo administracyjne