Przygotowywanie regulaminów pracy Białystok

Podstawowym założeniem dobrze napisanego regulaminu pracy jest ustalenie organizacji i porządku w procesie pracy oraz określenie praw i obowiązków, jakie spoczywają na pracownikach oraz pracodawcy. Regulamin pracy jest uważany za wewnątrzzakładowy dokument podlegający prawu pracy. Wszystkie zawarte w dokumencie tym informacje, w tym prawa i obowiązki, mogą stanowić podstawę do roszczeń pracowniczych, ale dają również pracodawcy możliwość egzekwowania obowiązku pracy i w razie uchybień, do wyciągnięcia konsekwencji. Zajmuję się przygotowaniem, opiniowaniem oraz analizą regulaminów pracy. Ponadto świadczę również usługi doradztwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i właścicieli spółek. Prowadzę własną kancelarię radcowską na terenie Białegostoku.

Regulamin pracy – obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, jeśli zatrudnia powyżej 50 osób. Do liczby tej włącza się również te osoby, które pracują w niepełnym wymiarze godzin pracy. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 osób, nie muszą wprowadzać regulaminu pracy. Jest to jednak bardzo wygodne rozwiązanie, na które warto się zdecydować.

Regulamin pracy – co powinno się w nim znaleźć?

W dokumencie tym znajdują się zapisy, które w sposób dowolny mogą być formułowane przez właścicieli firm. Treść regulaminu pracy musi jednak być zbliżona do ogólnych zasad prawnych, powszechnie obowiązujących.

Formułując regulamin pracy, warto w nim uwzględnić:

  • organizację czasu pracy, określone narzędzia, jakie potrzebne są do wykonywania pracy,
  • okres rozliczeniowy, system pracy,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
  • sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do firmy, usprawiedliwianie nieobecności.

Zapraszam do współpracy ze mną.

Prawo administracyjne