Prawo cywilne

Rozwód a kredyt – spłata kredytu po rozpadzie małżeństwa

Jak rozliczyć po rozwodzie wspólnie zaciągnięty kredyt? Należy wspomnieć, że małżonkowie oprócz majątku mogą posiadać wspólne zobowiązania, a jak powszechnie wiadomo nic tak nie łączy ludzi jak wspólny kredyt.

Jeżeli małżonkowie planują się rozwieść albo już to zrobili czeka ich podział majątku po rozwodzie. Generalnie zasadą jest, że wierzyciela najczęściej banku, nie interesuje fakt rozwiązania małżeństwa, gdyż jako współkredytobiorcy jesteście dłużnikami solidarnymi, co wiąże się z tym, że bank może żądać spłaty od każdego ze współmałżonków, albo łącznie. Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków również dzieli jedynie aktywa a nie długi i nie zajmuje się wspólnymi zobowiązaniami. Konkludując, w postępowaniu działowym może zdarzyć się tak, że dom obciążony kredytem hipotecznym otrzyma jeden z małżonków, ale za zobowiązanie kredytowe nadal będziecie odpowiedzialni wspólnie.

Spłata kredytu po rozwodzie przez jednego z małżonków.

Najczęściej zdarza się tak że po rozwodzie w sprawie kredytu byli małżonkowie dogadują się w ten sposób, że jeden z nich przejmuje całość kredytu i to najczęściej ten, który w toku sprawy o podział majątku otrzymał w wyniku podziału nieruchomość obciążoną kredytem, a więc coś za coś. Małżonek przejmujący kredyt powinien zwolnić z długu drugiego współmałżonka. Należy pamiętać, że na takie przejęcie kredytu musi zgodzić się również wierzyciel – bank.

Były małżonek nie spłaca zaciągniętego wspólnie kredytu, co robić ?

Jeżeli małżonkowie decydują się scedować na jednego współmałżonka spłatę kredyty, drugi współmałżonek powinien zabezpieczyć się na wypadek nie spłacania kredytu przez drugiego, ponieważ ich odpowiedzialność jest solidarna. Najczęściej zabezpieczeniem jest umowa z bankiem o zwolnienie z długi, ugoda zwarta przed sądem czy weksel. Jako prawnik od prawa majątkowego pomogę jak zabezpieczyć się przed spłacaniem zobowiązań.

Jeżeli były małżonek nie spłaca kredytu, wierzyciel może żądać całości spłaty raty od drugiego małżonka, któremu przysługuje roszczenie regresowe wobec małżonka niespłacającego. Moja kancelaria z Białegostoku może Państwu pomóc w dochodzeniu zwrotu tych roszczeń.

Wspólny kredyt a rozwód – problemy z podziałem kredytu

Podsumowując ani w sprawie o rozwód, ani w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków (choć jest jeden wyjątek kiedy w trakcie trwania sprawy o rozwód jeden z małżonków zaprzestał spłacania rat wówczas można żądać zwrotu nakładów) Sądu nie interesują wasze wspólnie zaciągnięte zobowiązania. Również dla banku jest to obojętne czy kredytobiorcy są małżeństwie czy już nie.

Jeżeli masz trudny rozwód i przewidujesz problemy z podziałem majątku i kredytu zapraszam do mojej kancelarii prawnej. Jestem prawnikiem od rozwodów oraz podziału majątku po rozwodzie. Prowadzę kancelarię radcy prawnego w Białymstoku i Hajnówce, ale udzielam pomocy prawnej w całej Polsce.