roszczenie o zachowek

Eksmisja małżonka. Pomoc radcy prawnego w sprawie o eksmisję.

W dzisiejszym wpisie na blogu poruszę kwestie przymusowego opuszczenia lokalu mieszkalnego przez jednego z małżonków biorą pod uwagę zarówno tytuł prawny do zajmowanego lokalu jak i powody dla których jeden z małżonków domaga się przymusowego opuszczenia lokalu.

Na jakiej podstawie mogę domagać się opuszczenia lokalu przez współmałżonka?

Eksmisji małżonka można domagać się na podstawie różnych przepisów prawnych oraz w zależności od tego jaki tytuł prawny przysługuje małżonkowi do lokalu a także co jest przyczyną eksmisji.

Eksmisja na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 11a wymienionej ustawy, jeżeli członek rodziny wspólnie zamieszkujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie osoba dotknięta przemocą może złożyć wniosek do sądu, by ten zobowiązał sprawcę przemoc do opuszczenia zajmowanego mieszkania.

Na podstawie tych przepisów można żądać eksmisji małżonka po wykazaniu dwóch przesłanek, które muszą zostać spełnione łącznie:

  1. Stosowania przemocy w rodzinie
  2. Zachowanie które jest szczególnie uciążliwe;

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że chociażby jednorazowe przemocowe zachowanie członka rodziny można uznać za przemoc.  Eksmisji w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można żądać nawet wówczas, gdy małżonek eksmitowany jest wyłącznym właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania. Nie traci on prawa własności a jedynie możliwość przebywania w tym mieszkaniu.

Eksmisja w tym trybie jest stosunkowo szybka (rozprawa powinna odbyć się w ciągu 30 od dnia złożenia wniosku) i pozwala w krótkim czasie odseparować sprawcę przemocy od reszty członków rodziny. Niemniej jednak warto w tak emocjonalnych i trudnych sprawach skorzystać z pomocy prawnika od prawa rodzinnego. Moja kancelaria prawna z Białegostoku chętnie udzieli Państwu pomocy prawnej i przygotuje stosowną argumentację.

Eksmisja przy rozwodzie albo separacji.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 58 § 2 przewiduje, ale jedynie w wypadkach wyjątkowych i tylko na żądanie jednego z małżonków możliwość orzeczenia w wyroku rozwodowym eksmisji jednego z małżonków, który swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

W tym trybie nie jest możliwa eksmisja małżonka, który jest wyłącznym właścicielem zajmowanego lokalu tj. wówczas, gdy lokal wchodzi tylko do majątku osobistego eksmitowanego małżonka.

Jeżeli zdecydują się Państwo powierzyć prowadzenie sprawy rozwodowej mojej kancelarii prawnej z Białegostoku na pewno pomogę Państwu również sprawie wniosku o eksmisję podczas rozwodu albo separacji.

Eksmisja na podstawie Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zgodnie z art. 13 tej ustawy, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Należy zauważyć, że eksmisja w trybie wskazanych przepisów może odbywać się tylko wtedy, gdy żaden z małżonków nie jest właścicielem ani współwłaścicielem przedmiotowego lokalu a jedynie lokatorem w rozumieniu tej ustawy. Ponadto, jeżeli prawo do zamieszkiwania jako lokator przysługuje wyłącznie sprawy przemocy nie można orzec eksmisji.

Moja kancelaria prawna w Białymstoku reprezentuje zarówno wnioskodawców jak i osoby przeciwko którym wytoczono sprawę o eksmisję. Warto powierzyć prowadzenie sprawy kancelarii radcy prawnego, aby mieć pewność rzetelnego prowadzenia postępowania i uniknąć błędów które mogą kosztować przegraniem sprawy eksmisyjnej.