Prawo administracyjne

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

Wielu moich klientów zawiera w obrocie gospodarczym różnego rodzaju umowy cywilne. Po jakimś czasie, chcąc wypowiedzieć taką umowę zgłaszają się do mojej kancelarii radcy prawnego z problemem możliwości wypowiedzenia zawartej umowy. Pytają jak mogą taką umowę skutecznie wypowiedzieć. Moja odpowiedź brzmi „to zależy” – czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony bądź określony oraz czy strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy w jej treści.

Jak wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony?

Umowy zawarte na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych albo umownych. Wszystko zależy od tego z jakiego rodzaju umową cywilno-prawną mamy do czynienia oraz czy jest to umowa nazwana, a więc taka którą przewiduje kodeks cywilny np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o roboty budowalne albo nienazwana. Umowa nienazwana to ta, której strony nie nadały nazwy jaką przewiduje kodeks cywilny dla tego rodzaju umowy, ale swoją treścią przypomina bądź nie przypomina jednej z umów zawartych w kodeksie cywilnym.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, jeżeli strony ustaliły w umowie inne terminy wypowiedzenia niż te, które przewiduje kodeks cywilny dla danego typu umowy, zastosowanie będą miały terminy umowne. W przypadku, gdy strony nie uregulowały w umowie kwestii zasad wypowiedzenia umowy albo umowa miała charakter ustny należy zastosować terminy ustawowe.

Jak wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

W przypadku umów zawartych na czas określony co do zasady powinny one trwać przez czas na jaki strony zawarły daną umowę. Umowę zawartą na czas określony strony mogą wypowiedzieć tylko wtedy, gdy takie postanowienie o możliwości wypowiedzenia umowy strony zawarły w treści samej umowy. Ponadto w umowie powinno się określić sytuacje, które uprawniają strony do wypowiedzenia tej umowy.

Jak się okazuje, wypowiedzenie umowy może w praktyce okazać się bardzo problematyczne, dlatego tak ważne jest, już na etapie tworzenia umów korzystanie z porad prawnych w kancelarii radcy prawnego bądź adwokata.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy i jak skutecznie można wypowiedzieć już zawartą umowę albo potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzeniu umowy, zapraszam do mojej kancelarii radcy prawnego w Białymstoku oraz filii kancelarii w Hajnówce.