Prawo cywilne

Analiza umów w kancelarii prawnej w Białymstoku

Przy poniedziałku pracuję zza biurka. Zajmuję się m.in. analizą umowy zlecenia dla branży IT. Dokonuję analizy poszczególnych zapisów umowy od strony zleceniobiorcy tak ważnych dla informatyków czy programistów w ich codziennej pracy jak: klauzula zakazu konkurencji, klauzula poufności czy prawa autorskie.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę analizując czy tworząc umowy cywilnoprawne?

  • W każdej umowie należy precyzyjnie określić jej przedmiot. To pozwala na zminimalizowanie wątpliwości jakie obowiązki mają strony kontraktu i czego dotyczy.
  • Unikaj nieostrych zwrotów, których użycie prowadzić może do nieporozumień i nadinterpretacji zapisów.
  • W przypadku umów zawartych o czas określony zadbaj o możliwość wcześniejszego ich wypowiedzenia.
  • Określ precyzyjnie termin realizacji umowy oraz termin i sposób zapłaty za wykonanie usługi.
  • Ureguluj zakres odpowiedzialności stron.
  • Pamiętaj, karę umowną można zastrzec tylko na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym.
  • W przypadku opóźnień w płatnościach na przykład za wykonane zlecenie nie zastrzegamy na tą okoliczność kar umownych, ale korzystamy z instytucji odsetek ustawowych za opóźnienie albo odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  • Każda profesjonalna umowa powinna uwzględniać w miarę możliwości interesy obu stron kontraktu.

Skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej

Zachęcam do korzystania z pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych takich jak moja przy analizie umów. Sporządzam umowy od podstaw jak również analizuję ich zapisy pod kątem interesów danej strony kontraktu. Proponuję zmiany zapisów i udzielam porad prawnych w zakresie ewentualnego ryzyka prawnego dla klienta. Jako radca prawny z Białegostoku świadczy usługi prawne także na terenie całej Polski.